Окончателни резултати от събеседване за длъжността "мед. сестра" в ДЯ №6

Днес, 16.10.2020г., Комисия, назначена със Заповед № 4 /14.10.2020 г. на директора на Детска ясла № 6 „Първи юни “ в състав:

Председател: Красимира Кирова -   главен експерт „ДХД„   

и членове:

1. д-р Димитринка  Петрова  -  главен експерт „ДХД“

2. Златка Банчева – мед.сестра в детска ясла №6 

3.Даниела Христова – педагог в детска ясла №6,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността медицинска сестра в  Детска ясла № 6 „Първи юни“ ул. “В. Петлешков“ №46

До събеседване за длъжността са допуснати:

1.Евгения Милушева Илиева

2.Юлияна Димитрова Йорданова

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на  кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

 Кандидатите са оценени както следва:

1.Евгения Милушева Илиева -43 точки

2.Юлияна Димитрова Йорданова – 35 точки

Комисията предлага на Директора на Детска ясла №6 да не сключи трудов договор с явилите се кандидати за свободно работно място, тъй като събрания брой точки от проведеното събеседване и на двамата кандидати е под средното ниво.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Обръщение на Община град Добрич по повод Международния ден на хората с увреждания

03.12.2021

На 3 декември  международната общност отбелязва Международния ден на хората с увреждания.  Дата, различна от останалите, защото събира в едно надежда, воля и сърцатост. На този ден си правим равносметка дали сме...

Обръщение на Община град Добрич по повод Международния ден на хората с увреждания
ВИЖ ДОБРИЧ
3.93° C слаб дъжд
Нагоре