Окончателни резултати от събеседване за длъжността "инструменталист" в Духов оркестър Добрич

Днес, 27.08.2020 год. комисия назначена със заповед № 1166/ 24.08.2020 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Стоян Монов – Диригент в  Духов оркестър гр. Добрич

и членове:

1. Нели Желева – Главен експерт ,,Кадрова политика“ в Дирекция ,,Хуманитарни дейности” гр.Добрич

2. Росица Бояджиева – Инструменталист, концерт – майстор  в Духов оркестър гр. Добрич,

проведе събеседване и практически изпит с кандидата за длъжността ,,Инструменталист” в Духов оркестър гр. Добрич.

 

До събеседване за длъжността са допуснати:

Атанас Илиев Атанасов

Живко Георгиев Георгиев

Петър Динев Петков

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи, проведеното събеседване и практическия изпит.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването и практическия изпит.

Кандидатите се класират, както следва:

1. Атанас Илиев Атанасов - 30 точки 

2. Живко Георгиев Георгиев - 29 точки

3. Петър Динев Петков - 29 точки

Комисията предлага на Кмета на Община гр. Добрич да сключи трудов договор с кандидатите на основание с чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ и във връзка чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият – за комисията.

Актуално

Фестивал на хляба

04.08.2021

На 25 и 26 септември в Добрич ще се проведе петото издание на фестивала „Хлябът, който ни свързва“. То ще започне в 16.00 часа на Деня на Добрич и за първи път ще съчетае в едно история, традиция, музика, забавления,...

Фестивал на хляба
ВИЖ ДОБРИЧ
24.13° C предимно облачно
Нагоре