Обява за свободно работно място за длъжността "огняр" в ЦНСТДБУ 3

ЦНСТДБУ 3 обявява свободно работно място за длъжността „огняр” в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 3

 

Минимални изисквания за заеманата длъжността:

1.1. Област на дейност – обслужване на отоплителна система

 

1.2. Цел на длъжността: Осигурява цялостно оптимално функциониране на отоплителната инсталация в социалната услуга.

1.3. Изисквана минимална степен на завършено образование: Средно

1.4. Изисквания за длъжността: Удостоверение за правоспособност за обслужване на газови съоръжения.

1.5. Професионален опит: желателно

 

2. Необходими документи за кандидатстване :

2.1. Заявление за кандидатстване /свободен текст/.

2.2. Копие от документи за средно образование и придобита допълнителна професионална квалификация, документ за правоспособност за обслужване на газови съоръжения.

2.3. Автобиография.

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ЦНСТДБУ-3, ж.к. ”Дружба”57, от 08.00 ч. до 15.00 ч.

4. Лице за контакти: Зорница Желева - директор ЦНСТДБУ-3, тел. 0892244958.

5. Срок за подаване на документи : 30.10.2020г.-12.00 часа

6. Етапи на подбора:

6.1. Подбор по документи .

6.2. Събеседване с допуснати кандидати:

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ - до завършване на отоплителния сезон, на 4-часов  работен ден и, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността "огняр" в ЦНСТДБУ 3, гр. Добрич, ж.к. „Дружба“ № 57.

Актуално

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич

20.03.2023

Министерството на земеделието организира традиционно изложение на местни продукти в Добрич. Събитието ще се проведе в периода 27-28 март в зала „Добротица“, Парк Свети Георги, ул. „Хан Омуртаг“ 2А. На форума ще...

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
6.19° C разкъсана облачност
Нагоре