Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Готвач" в Домашен социален патронаж

ПРОТОКОЛ

 

Днес 27.10.2020г. комисия назначена със Заповед №89/27.10.2020г. на Директора на Домашен социален патронаж в състав:

 

Председател:1.Николинка Чобанова – майстор готвач в Домашен социален патронаж

и членове:

2. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика” в Дирекция „Хуманитарни дейности”

3. Снежана Йорданова Николова – готвач в Домашен социален патронаж

 

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността Готвач в Домашен социален патронаж.

 

За участие документи са подадени от:

 

 1. Величка Костадинова Стоянова
 2. Иванка Алекова Петрова
 3. Румяна Кирова Георгиева
 4. Константин Стойчев Стоянов

   

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

 1. Величка Костадинова Стоянова
 2. Иванка Алекова Петрова
 3. Румяна Кирова Георгиева

   

  До събеседване не са допуснати:

   

 1. Константин Стойчев Стоянов – не е представила копие на документ, удостоверяващ продължителността и областта на професионален опит;

   

 Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

Актуално

Община Добрич ще предложи на ценителите на джаза концерт на открито

23.04.2021

На 30 април от 17.30 часа в музейното пространство Лапидариум с Джаз формация „Добрич“ ще отбележим Международния ден на джаза. Той е обявен през ноември 2011 г. от ЮНЕСКО, за да подчертае ролята на специфичния стил музика в...

Община Добрич ще предложи на ценителите на джаза концерт на открито
ВИЖ ДОБРИЧ
16° C предимно ясно
Нагоре