Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Готвач" в Домашен социален патронаж

ПРОТОКОЛ

 

Днес 27.10.2020г. комисия назначена със Заповед №89/27.10.2020г. на Директора на Домашен социален патронаж в състав:

 

Председател:1.Николинка Чобанова – майстор готвач в Домашен социален патронаж

и членове:

2. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика” в Дирекция „Хуманитарни дейности”

3. Снежана Йорданова Николова – готвач в Домашен социален патронаж

 

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността Готвач в Домашен социален патронаж.

 

За участие документи са подадени от:

 

 1. Величка Костадинова Стоянова
 2. Иванка Алекова Петрова
 3. Румяна Кирова Георгиева
 4. Константин Стойчев Стоянов

   

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

 1. Величка Костадинова Стоянова
 2. Иванка Алекова Петрова
 3. Румяна Кирова Георгиева

   

  До събеседване не са допуснати:

   

 1. Константин Стойчев Стоянов – не е представила копие на документ, удостоверяващ продължителността и областта на професионален опит;

   

 Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

Актуално

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“

29.11.2021

Община град Добрич уведомява, че във връзка с извършваните строителни дейности по ул. „Димитър Ковачев“ и спешна необходимост от почистване на канализационна мрежа по улицата, утре 30.11.21 г. ще бъде спряно водоподаването...

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“
ВИЖ ДОБРИЧ
8.24° C предимно облачно
Нагоре