Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Готвач" в Домашен социален патронаж

ПРОТОКОЛ

 

Днес 27.10.2020г. комисия назначена със Заповед №89/27.10.2020г. на Директора на Домашен социален патронаж в състав:

 

Председател:1.Николинка Чобанова – майстор готвач в Домашен социален патронаж

и членове:

2. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика” в Дирекция „Хуманитарни дейности”

3. Снежана Йорданова Николова – готвач в Домашен социален патронаж

 

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността Готвач в Домашен социален патронаж.

 

За участие документи са подадени от:

 

 1. Величка Костадинова Стоянова
 2. Иванка Алекова Петрова
 3. Румяна Кирова Георгиева
 4. Константин Стойчев Стоянов

   

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

 1. Величка Костадинова Стоянова
 2. Иванка Алекова Петрова
 3. Румяна Кирова Георгиева

   

  До събеседване не са допуснати:

   

 1. Константин Стойчев Стоянов – не е представила копие на документ, удостоверяващ продължителността и областта на професионален опит;

   

 Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
14.9° C ясно небе
Нагоре