Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Готвач" в ДСП

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес 28.10.2020г. комисия назначена със Заповед №89/27.10.2020г. на Директора на Домашен социален патронаж в състав:

    

     Председател:

 1. Николинка Чобанова – майстор готвач в Домашен социален патронаж     

     и     членове:

 2. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика” в Дирекция „Хуманитарни дейности”

 3. Снежана Николова – готвач в Домашен социален патронаж

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността Готвач в Домашен социален патронаж.

 

До събеседване за длъжността са допуснати:  

 

  1. Величка Костадинова Стоянова
  2. Иванка Алекова Петрова
  3. Румяна Кирова Георгиева

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

 

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

 

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират както следва:

  1. Иванка Алекова Петрова - 67 т.
  2. Румяна Кирова Георгиева - 58 т.
  3. Величка Костадинова Стоянова - 42 т.

     

Комисията предлага на Директора на Домашен социален патронаж да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Иванка Алекова Петрова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
14.77° C предимно облачно
Нагоре