Обява за длъжността "Ръководител звено" в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Обявата е публикувана на 2.11.2020 г.  

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания обявява свободно работно място за длъжността „Ръководител звено”

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

            1.1. Област на дейност Социални услуги – пълнолетни лица с увреждания;

            1.2. Цел на длъжността – Организира, ръководи и осъществява текущ контрол по дейността на социалното заведение; Оказва методическа помощ на мултидисциплинарния екип в ДЦПЛУ; Участва в разработването на всички процедури, според Нормативната уредба; Да е запознат и да прилага на практика законодателството и Нормативната уредба, която има отношение към ДЦПЛУ.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше, степен „бакалавър”;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Специалност от професионално направление „Социални дейности”;

1.5. Години професионален опит – 2 години професионален опит в сферата на социалните услуги;

1.6. Допълнителни изисквания – организаторски умения, умения за работа в екип, комуникативност, отлична компютърна грамотност, позитивна нагласа за работа с лица с увреждания.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.   Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.   Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документи за кандидатстване лично в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, ул. „Суха река“,  № 37, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа.

Лице за контакти: Албена Донева, тел.: 0884 / 311 - 448

 

4. Срок за подаване на документите - 02.11.2020 г.06.11.2020 г. включително.

 

5. Етапи на подбора

5.1. Подбор по документи

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбор по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото на провеждането му.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в социалното заведение.

 

Актуално

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги

29.11.2022

На 04.01.2023 г. приключват дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, по който към момента подкрепа в домашна среда получават над 235 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания....

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги
ВИЖ ДОБРИЧ
5.7° C облачно
Нагоре