Окончателни резултати от събеседване за "огняр" в ЦНСТДБУ 3

Днес 02.11.2020г., Комисия, назначена със Заповед № 82/30.10.2020 г. на директора на ЦНСТДБУ 3 в състав:

Председател:Красимира Кирова –главен експерт Д”ХД”

и членове:

 

1. Георги Вълков –поддръжка ЦНСТДБУ -3

2.Радка Стоянова –домакин ЦНСТДБ 3

3.Снежана Илиева –детегледач ЦНСТДБУ 3,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността огняр в ЦНСТДБУ 3.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

1. Иван Желев  Иванов

2. Румен Борисов  Божков

3. Николай Атанасов Колев

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

 

Кандидатите се класират както следва:

1. Румен Борисов Божков -94 точки

2. Иван Желев Иванов  -66 точки

3.Николай Атанасов  Колев  -55 точки

Комисията предлага на Директора на ЦНСТДБУ 3 да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Румен Борисов Божков на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Фестивал на хляба

04.08.2021

На 25 и 26 септември в Добрич ще се проведе петото издание на фестивала „Хлябът, който ни свързва“. То ще започне в 16.00 часа на Деня на Добрич и за първи път ще съчетае в едно история, традиция, музика, забавления,...

Фестивал на хляба
ВИЖ ДОБРИЧ
24.54° C предимно ясно
Нагоре