Допуснати до събеседване кандидати за "учител" в ДГ №7 "Пролет"

Днес, 03.11.2020 г. комисия назначена със Заповед №19/30.10.2020 г. на директора на ДГ №7 „Пролет“ град Добрич в състав:

Председател: Кремена Иванова Костова – старши учител в ДГ №7 „Пролет”

и членове:

1. Снежа Георгиева Вачева – гл. експерт „Предучилищно образование”, Дирекция „Хуманитарни дейности”, Община град Добрич

2. Станислава Михайлова Костадинова– учител в ДГ №7 „Пролет” / поради излизане в отпуск по болест я замества Нина Адрианова Петрова, учител в ДГ №7 „Пролет“/,

проведе процедурата по допускане на кандидатите за учител до събеседване въз основа на подадените документи.

За участие в конкурса,  документи са подадени от:

 1. Миглена Павлова
 2. Мариана Жечева Тодорова
 3. Теодора Иванова Върбанова
 4. Миглена Георгиева Стоянова
 5. Мирослава Златкова Белчева
 6. Радослава Златкова Георгиева
 7. Жана Макарова Иванова

Комисията реши да допусне до събеседване кандидатите:

 1. Миглена Павлова
 2. Теодора Иванова Върбанова
 3. Миглена Георгиева Стоянова
 4. Мирослава Златкова Белчева
 5. Радослава Златкова Георгиева
 6. Жана Макарова Иванова

Комисията не допуска до събеседване следните кандидати:

 1. Мариана Жечева Тодорова – не отговаря на изискването за завършено образование

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на събеседването.

Актуално

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!

07.05.2021

Скъпи приятели,   Времето неумолимо ни отдалечава от победния 9 май 1945 година. Но и днес това е особенна дата в нашите сърца. Днес си спомняме имената на героите, които спасиха нашият свят, нашите народи от...

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!
ВИЖ ДОБРИЧ
9.46° C ясно небе
Нагоре