Допуснати до събеседване кандидати за "учител" в ДГ №7 "Пролет"

Днес, 03.11.2020 г. комисия назначена със Заповед №19/30.10.2020 г. на директора на ДГ №7 „Пролет“ град Добрич в състав:

Председател: Кремена Иванова Костова – старши учител в ДГ №7 „Пролет”

и членове:

1. Снежа Георгиева Вачева – гл. експерт „Предучилищно образование”, Дирекция „Хуманитарни дейности”, Община град Добрич

2. Станислава Михайлова Костадинова– учител в ДГ №7 „Пролет” / поради излизане в отпуск по болест я замества Нина Адрианова Петрова, учител в ДГ №7 „Пролет“/,

проведе процедурата по допускане на кандидатите за учител до събеседване въз основа на подадените документи.

За участие в конкурса,  документи са подадени от:

 1. Миглена Павлова
 2. Мариана Жечева Тодорова
 3. Теодора Иванова Върбанова
 4. Миглена Георгиева Стоянова
 5. Мирослава Златкова Белчева
 6. Радослава Златкова Георгиева
 7. Жана Макарова Иванова

Комисията реши да допусне до събеседване кандидатите:

 1. Миглена Павлова
 2. Теодора Иванова Върбанова
 3. Миглена Георгиева Стоянова
 4. Мирослава Златкова Белчева
 5. Радослава Златкова Георгиева
 6. Жана Макарова Иванова

Комисията не допуска до събеседване следните кандидати:

 1. Мариана Жечева Тодорова – не отговаря на изискването за завършено образование

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на събеседването.

Актуално

Промени се предвиждат в Наредбата за организацията безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Общината

21.01.2022

За повишаване ефективността на предоставяните услуги и контролната дейност по спазване разпоредбите на Наредбата за организацията на безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на...

Промени се предвиждат в Наредбата за организацията безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Общината
ВИЖ ДОБРИЧ
-3.39° C облачно
Нагоре