Окончателни резултати от събеседване за "учител" в ДГ №7 "Пролет"

Днес, 04.11.2020 г. комисия, назначена със заповед №20/30.10.2020 г. на директора на ДГ №7 „Пролет“ град Добрич в състав:

Председател : Кремена Иванова Костова – старши учител в ДГ №7 „Пролет”

и членове:

1. Снежа Вачева – гл. експерт „Предучилищно образование”, Дирекция „Хуманитарни дейности”, Община град Добрич

2. Станислава Михайлова Костадинова – учител в ДГ №7 „Пролет”отсъства поради ползване отпуск по болест, замества я Нина Петрова, учител в ДГ №7 „Пролет“,

И в присъствието на Бонка Кръстева Иванова – директор ДГ №7 „Пролет”,

проведе събеседване с кандидатите за заемане на длъжността учител в ДГ № „Пролет” и представи протокол.

До събеседване бяха допуснати: 

Миглена Павлова

Теодора Иванова Върбанова

Миглена Георгиева Стоянова

Мирослава Златкова Белчева

Радослава Златкова Георгиева

Жана Макарова Иванова

 

На събеседването  се явиха следните кандидати по предварително уточнен график:

Миглена Павлова

Миглена Георгиева Стоянова

Мирослава Златкова Белчева

Радослава Златкова Георгиева

Жана Макарова Иванова

 

На събеседването не се яви:

Теодора Иванова Върбанова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе четири предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

Мирослава Здравкова Белчева – 72 т.

Жана Макарова Иванова – 64т.

Радослава Златкова Георгиева – 59т.

Миглена Георгиева Стоянова – 55т.

Миглена Павлова – 52т.

Комисията предлага на директора на ДГ №7 „Пролет” гр. Добрич, да сключи трудов договор с класиралия се на първо място кандидат - Мирослава Здравкова Белчева

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Кандидатите ще бъдат уведомени  лично за резултата от проведеното събеседване.

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
20.88° C облачно
Нагоре