Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Ръководител звено" в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 11. 11. 2020  г. в 09:00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 153/ 10.11.2020 г. на Директора на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания,

 

С председател: Нели Желева – главен експерт „Кадрова политика“, Община град Добрич,

 

и членове:

 

 1. Димитричка Ангелова - главен експерт СП, Дирекция ХД, Община град Добрич;
 2. Златина Георгиева - старши експерт СП, Дирекция ХД, Община град Добрич;
 3. Люба Владимирова - мениджър екип ДЦПЛУ към „ЦПЗ Д-р П. Станчев –Добрич“ ЕООД;
 4. Ивелина Карова - ръководител звено ЦСРИ;

 

 

проведе заседание – първи етап от подбор – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността – Ръководител звено в ДЦПЛУ,

 

 

Документи за участие са подадени от:

 

 

 1.  Йордан Владимиров Димитров
 2.  Елисавета Гавраилова Димитрова
 3.  Ивелина Стефанова Йорданова
 4.  Александрина Иванова Иванова
 5.  Дияна Василева Райнова
 6.  Донка Дончева Иванова
 7.  Веселина Митева Николова
 8.  Иван Александров Вътков
 9.  Владимир Николов Демиров
 10. Катя Лазарова Атанасова

           

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявлението, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, кандидатите:

 

 1. Йордан Владимиров Димитров
 2. Елисавета Гавраилова Димитрова
 3. Ивелина Стефанова Йорданова
 4. Дияна Василева Райнова
 5. Владимир Николов Демиров
 6. Катя Лазарова Атанасова

 

Кандидатите:

 1. Александрина Иванова Иванова
 2. Донка Дончева Иванова
 3. Иван Александров Вътков

 

не се допускат до събеседване, поради несъответствие в посочените в обявлението изисквания за Професионална област на специалността, по която е придобито образованието на кандидатите – Специалност от професионално направление „Социални дейности“ регламентирани в Класификатор на областите на Висше образование и професионалните направления;

 

И кандидат:

 1. Веселина Митева Николова

 

не се допуска до събеседване поради непълен комплект документи /не са предоставени копия от документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит/, съгласно изискванията посочени в обявлението;

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

 

 

 

 

 

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
16.46° C ясно небе
Нагоре