Обявление за длъжността „Шофьор“ в Домашен социален патронаж

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Домашен социален патронаж обявява свободно работно място за длъжността „Шофьор“

 

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност:  Социални услуги, свързани с доставка на храна;

1.2. Цел на длъжността: Осигуряване на безопасен транспорт;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – общообразователна, автотранспорт;

1.5Години професионален опит: над две години;

1.6. Допълнителни изисквания: свидетелство за управление на МПС категория „В“, умения за работа при стресови ситуации и при високо натоварване, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с възрастни хора и хора с увреждания.

 

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за  придобита образователно – квалификационна   степен, допълнителна квалификация;

2.3.  Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит; 

2.5.  Копие на свидетелство за управление на МПС.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в приемната на Домашен социален патронаж с адрес: ул. ”Любен Каравелов” №6 (КП „Димят“), всеки делничен ден от 08:30 часа до 15:00 часа

Лица за контакти: Боряна Костадинова – Георгиева

Телефон за контакти: 058/601686, 0882401855

 

4.Срок за подаване на документите: до  20.11.2020г.

 

5. Етапи на подбора:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл.70, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време осем часа.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите в приемната на Домашен социален патронаж с адрес: ул. ”Любен Каравелов” №6 (КП „Димят“),

 

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
13.02° C разкъсана облачност
Нагоре