Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Ръководител звено" в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 16.11.2020 г., Комисия назначена със Заповед № 153/10.11.2020 г. на Директора на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания,

 

С председател: Нели Желева – главен експерт „Кадрова политика“, Община град Добрич,

 

и членове:

 

 1. Димитричка Ангелова - главен експерт СП, Дирекция ХД, Община град Добрич;
 2. Златина Георгиева - старши експерт СП, Дирекция ХД, Община град Добрич;
 3. Люба Владимирова - мениджър екип ДЦПЛУ към „ЦПЗ Д-р П. Станчев –Добрич“ ЕООД;
 4. Ивелина Карова - ръководител звено ЦСРИ;

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „Ръководител звено” в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.

 

До събеседване за длъжността са допуснати:

 

 1. Йордан Владимиров Димитров
 2. Елисавета Гавраилова Димитрова
 3. Ивелина Стефанова Йорданова
 4. Дияна Василева Райнова
 5. Владимир Николов Демиров
 6. Катя Лазарова Атанасова

           

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса, еднакви за всеки от кандидатите.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален Формуляр за проведено събеседване ( Приложение № 1 към Протокола ).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени в Оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 125.

Кандидатите се класират както следва:

 

 1. Йордан Владимиров Димитров        123 т.
 2. Катя Лазарова Атанасова                  108 т.
 3. Ивелина Стефанова Йорданова        105 т.
 4. Елисавета Гавраилова Димитрова      88 т.
 5. Владимир Николов Демиров               64 т.
 6. Дияна Василева Райнова                      59 т.

 

Комисията предлага на Директора на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Йордан Владимиров Димитров на основание чл.67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
13.36° C разкъсана облачност
Нагоре