Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр. Добрич и съпътстващ водопровод - ЛОТ 1

Проектиране и изпълнение на СМР по реконструкция  и рехабилитация на канализационна мрежа гр. Добрич и съпътстващ водопровод  - ЛОТ 1

Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.006-0003-C04 (№Д-34-58/30.12.2016г.), за проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1“

Изпълнител: ДЗЗД „Свежест 2018“

Строително-монтажни работи, които са изпълнени:

  • Реконструкция и рехабилитация на 6.65 км главни колектори  I, I-B, IV, V, VI  от канализационната мрежа на град Добрич. Тези дейности обхващат части от: бул. „Русия“, бул. „25-ти септември“, ул. „Поп Богомил“, ул. „Калиакра“, ул. „Климент Охридски“, ул. „Велико Търново“, ул. „Кап. Димитър Списаревски“, ул. „Вида Димитрова“, Северен парк, ул. „Александър Друмев Сивков“, ул. „Хаджи Димитър“
  • Реконструкция на канализационни помпени станции:  „Иглика“, „Югоизток“ и  „Свежест“
  • Рехабилитация на 4,34 км съпътстваща водопроводна мрежа в участъците, където се извършва реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа. Тази дейност обхваща улиците „Люлебургас“, „Александър Кръстев“, „Иларион Макариополски“, „Карвуна“, „Димитър Списаревски“, „Климент Охридски“, „Велико Търново“, „Вида Димитрова“ и бул. “Русия“

Постигнати цели: Подмяна на амортизираната канализационна и водопроводна мрежа. Изграждане на нови ревизионни шахти. Монтаж на нови помпи и реконструкция на съществуващите помпени станции. С реализиране на  тази част от проекта се цели  да се подобри съществуващата система за управление на питейните и отпадъчните води на територията на Добрич. 

20.11.2020 г.

 

 

 

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
10.79° C ясно небе
Нагоре