Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр. Добрич и съпътстващ водопровод - ЛОТ 1

Проектиране и изпълнение на СМР по реконструкция  и рехабилитация на канализационна мрежа гр. Добрич и съпътстващ водопровод  - ЛОТ 1

Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.006-0003-C04 (№Д-34-58/30.12.2016г.), за проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1“

Изпълнител: ДЗЗД „Свежест 2018“

Строително-монтажни работи, които са изпълнени:

  • Реконструкция и рехабилитация на 6.65 км главни колектори  I, I-B, IV, V, VI  от канализационната мрежа на град Добрич. Тези дейности обхващат части от: бул. „Русия“, бул. „25-ти септември“, ул. „Поп Богомил“, ул. „Калиакра“, ул. „Климент Охридски“, ул. „Велико Търново“, ул. „Кап. Димитър Списаревски“, ул. „Вида Димитрова“, Северен парк, ул. „Александър Друмев Сивков“, ул. „Хаджи Димитър“
  • Реконструкция на канализационни помпени станции:  „Иглика“, „Югоизток“ и  „Свежест“
  • Рехабилитация на 4,34 км съпътстваща водопроводна мрежа в участъците, където се извършва реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа. Тази дейност обхваща улиците „Люлебургас“, „Александър Кръстев“, „Иларион Макариополски“, „Карвуна“, „Димитър Списаревски“, „Климент Охридски“, „Велико Търново“, „Вида Димитрова“ и бул. “Русия“

Постигнати цели: Подмяна на амортизираната канализационна и водопроводна мрежа. Изграждане на нови ревизионни шахти. Монтаж на нови помпи и реконструкция на съществуващите помпени станции. С реализиране на  тази част от проекта се цели  да се подобри съществуващата система за управление на питейните и отпадъчните води на територията на Добрич. 

20.11.2020 г.

 

 

 

 

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
25.01° C разкъсана облачност
Нагоре