Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "шофьор" в Домашен социален патронаж

Днес 25.11.2020 г. комисия, назначена със Заповед №95/23.11.2020 г. на Директора на Домашен социален патронаж, в състав:

Председател:

1. Нели Желева – Гл. експерт „Кадрова политика” в Дирекция „Хуманитарни дейности”

и членове:

2. Андрей Димитров – шофьор в ДСП

3. Тодор Тодоров – шофьор в ДСП,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността Шофьор в Домашен социален патронаж.

 

За участие документи са подадени от:

Валентин Георгиев Коларов

Георги Любомиров Каракашев

Иван Куманов Стоянов

Владимир Николов Демиров

Бехан Риза Мехмед

Петко Минчев Петков

Пламен Йорданов Илиев

Диян Райчев Иванов

Станимир Сарандев Станев

Пламен Петров Шестаков

Ивелин Митков Атанасов

Стоян Христов Ангелов

Бирол Ибрям Алитов

Милен Христов Милков

Николай Параскевов Николов

Тихомир Маринчев Димов

Пламен Петров Тончев

Теодор Иванов Иванов

Марчо Иванов Георгиев

Ивелин Недев Стойков

Силвия Атанасова Иванова

Иван Георгиев Иванов

Веселин Жеков Василев

Димитър Иванов Чолаков

Васко Жеков Василев

Иван Желев Иванов

Светослав Стоянов Баръмов

Валентин Ангелов Вълчев

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

Валентин Георгиев Коларов

Бехан Риза Мехмед

Петко Минчев Петков

Пламен Йорданов Илиев

Станимир Сарандев Станев

Стоян Христов Ангелов

Николай Параскевов Николов

Иван Георгиев Иванов

Веселин Жеков Василев

Димитър Иванов Чолаков

Васко Жеков Василев

Валентин Ангелов Вълчев

 

До събеседване не са допуснати:

Георги Любомиров Каракашев

Иван Куманов Стоянов

Владимир Николов Демиров

Диян Райчев Иванов

Пламен Петров Шестаков

Ивелин Митков Атанасов

Бирол Ибрям Алитов

Милен Христов Милков

Тихомир Маринчев Димов

Пламен Петров Тончев

Теодор Иванов Иванов

Марчо Иванов Георгиев

Ивелин Недев Стойков

Силвия Атанасова Иванова

Иван Желев Иванов

Светослав Стоянов Баръмов

 

Всички 16 недопуснати кандидати не са представили копие на документ, удостоверяващ наличие на изискуемия професионален опит – минимум 2 години.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
5.82° C предимно ясно
Нагоре