Окончателни резултати от събеседване за "шофьор" в ДСП

Днес 26.11.2020г. комисия назначена със Заповед №95/23.11.2020г. на Директора на Домашен социален патронаж, в състав:

     Председател:

1. Нели Желева – Гл. експерт „Кадрова политика” в Дирекция „Хуманитарни дейности”

и членове:

2. Красимира Кирова – Гл. експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности”

3. Тодор Тодоров – шофьор в ДСП,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността Шофьор в Домашен социален патронаж.

 

До събеседване за длъжността са допуснати: 

 1. Валентин Георгиев Коларов
 2. Бехан Риза Мехмед
 3. Петко Минчев Петков
 4. Пламен Йорданов Илиев
 5. Станимир Сарандев Станев
 6. Стоян Христов Ангелов
 7. Николай Параскевов Николов
 8. Иван Георгиев Иванов
 9. Веселин Жеков Василев
 10. Димитър Иванов Чолаков
 11. Васко Жеков Василев
 12. Валентин Ангелов Вълчев

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

 1. Димитър Иванов Чолаков
 2. Станимир Сарандев Станев
 3. Валентин Ангелов Вълчев
 4. Стоян Христов Ангелов
 5. Иван Георгиев Иванов
 6. Валентин Георгиев Коларов
 7. Петко Минчев Петков
 8. Пламен Йорданов Илиев
 9. Васко Жеков Василев

 

На събеседване не се явиха Бехан Мехмед, Николай Николов и Веселин Василев.

Комисията предлага на Директора на Домашен социален патронаж да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Димитър Иванов Чолаков на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
19.01° C ясно небе
Нагоре