Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "мед. сестра" в ДЯ №6

Днес, 03.12.2020 г. в 14,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 5/ 30.11.2020 г. на директора на Детска ясла № 6 „Първи юни“:

Председател:Нели Желева –  гл. експерт  „Кадрова политика“

и членове:

1. д-р Димитринка  Петрова  - длъжност  гл. експерт „ДХД“

2. Д.Рафаилова  – длъжност педагог  в Детска ясла № 6

3. В. Станева – длъжност мед.сестра в Детска ясла № 6,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността медицинска сестра в Детска ясла № 6 „Първи юни“.

Документи за участие са подадени от:

            1. Величка Йорданова Давидова

            2. Нели Пеева Атанасова

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

             1. Величка Йорданова Давидова

             2. Нели Пеева Атанасова

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Събеседването ще се проведе на 04.12.2020 г. в  09,30 ч. в  Детска ясла № 6“

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Добрич се включва в Националната спортна проява „Световен ден на ходенето‘2021“

27.09.2021

На 03.10.2021 г., Българската федерация „Спорт за всички“ организира за 29-ти пореден път, Световен ден на ходенето с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта, по „Програма за развитие на спорта за...

Добрич се включва в Националната спортна проява „Световен ден на ходенето‘2021“
ВИЖ ДОБРИЧ
21.97° C ясно небе
Нагоре