Заповеди на Кметa 2021 г.

 

Заповед на Кмета 613/12.05.2021 г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94С-00-606/10.05.2021 г.
                                                                                                                                               Публикувана на 12.05.2021 г.

Заповед на Кмета 562/21.04.2021г., относно заличаване на адресна регистрация на лицето Мая Демирева Юнг за адрес: град Добрич, ул. Максим Горки 5, вх. Б, ет. 7, ап. 27.

                                                                                                                                               Публикувана на 21.04.2021г.

Заповед на Кмета 561/21.04.2021г., относно заличаване на адресна регистрация на 5 лица за адрес: град Добрич, ул. Оп. Кузман Христов 4, ет. 4 ап. 7.

                                                                                                                                                 Публикувана на 21.04.2021г.

Заповед на Кмета 560/21.04.2021г., относно заличаване на адресна регистрация на 4 лица за адрес: град Добрич, жк Дружба 28, вх. Г, ет. 3, ап. 7.

                                                                                                                                                  Публикувана на 21.04.2021г.

Заповед на Кмета 559/21.04.2021г., относно заличаване на адресна регистрация на лицето Андон Георгиев Димитров  за адрес: град Добрич, ул. Калина 18.

                                                                                                                                                   Публикувана на 21.04.2021г.

Заповед на Кмета 558/21.04.2021г., относно заличаване на адресна регистрация на лицето Мартин Митков Попов за адрес: град Добрич, ул. Марин Дринов 2, вх. Б, ет. 5,  ап. 15.
                                                                                                                                                  Публикувана на 21.04.2021г.

Заповед на Кмета 557/21.04.2021г., относно заличаване на адресна регистрация на 5 лица за адрес: град Добрич, ул. Иван Шишман 42.
                                                                                                                                                   Публикувана на 21.04.2021г.

Заповед на Кмета 556/21.04.2021г., относно заличаване на адресна регистрация на лицето Валентин Рафаилов Ненков за адрес: град Добрич, бул. Добричка епопея 4, вх. Б, ет. 6, ап. 17.
                                                                                                                                                     Публикувана на 21.04.2021г.

Заповед на Кмета 524/16.04.2021г., относно временна организация на движението на ул. Д-р Иван Пенаков поради извършване на строителни и монтажни работи по демонтаж на кулокран.
                                                                                                                                                     Публикувана на 16.04.2021г.

Заповед на Кмета 523/15.04.2021г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94М-00-411/14.04.2021 г.
                                                                                                                                                   Публикувана на 15.04.2021г.

Заповед на Кмета 501/13.04.2021г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94Е-00-158/12.04.2021 г.
                                                                                                                                                   Публикувана на 13.04.2021г.

Заповед на Кмета 493/09.04.2021г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94Х-00-50/08.04.2021 г.
                                                                                                                                                   Публикувана на 09.04.2021г.

Заповед на Кмета 496/09.04.2021г., относно удължаване на противоепидемичните мерки спрямо предоставяне на социални услуги в специализираните институции считано от 12.04.2021г.  в срок до 30.04.2021г. 
                                                                                                                                                     Публикувана на 09.04.2021г.

Заповед на Кмета 477/07.04.2021г., относно определяне на  пожароопасен сезон в горските масиви  на Община град Добрич за времето от 05.04.2021г. до 31.10.2021г., и въвеждане на денонощно дежурство и непрекъснато наблюдение през сезона, чрез Оперативен дежурен по ОбСС.
                                                                                                                                                    Публикувана на 07.04.2021г.

Заповед на Кмета 476/07.04.2021г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94А-00-197/06.04.2021 г.
                                                                                                                                                      Публикувана на 07.04.2021г.

Заповед на Кмета 475/07.04.2021г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94М-00-366/05.04.2021 г.
                                                                                                                                                      Публикувана на 07.04.2021г.

Заповед на Кмета 466/05.04.2021г., относно организиране на базар Великден 2021 г. и регламент за участие в него.
                                                                                                                                                       Публикувана на 05.04.2021г.

Заповед на Кмета 454/01.04.2021 г., относно образуване на 2 избирателни секции в Хирургичен корпус на етаж VІІІ- COVID реанимация - лекарски кабинет в МБАЛ - Добрич АД и подвижна избирателна секция за избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация в каб.201 на 2-ри етаж в ПМГ "Иван Вазов"  при провеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021г.
                                                                                                                                                       Публикувана на 01.04.2021 г.
 

Заповед на Кмета 453/01.04.2021 г., относно образуване на 3 избирателни секции - МБАЛ Добрич АД; Дом за стари хора и в Следствени арести при провеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 01.04.2021 г.

Заповед на Кмета 435/30.03.2021г., относно преустановяване дейността на 05.04.2021 г. в детските градини и ясли по приложения списък във връзка с необходимостта от дезинфекция свързана с изборите за народни представители на 04.04.2021 г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 30.03.2021 г.

Заповед на Кмета 434/30.03.2021 г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94С-00-395/29.03.2021 г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 30.03.2021 г.

Заповед на Кмета 416/29.03.2021г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94Л-00-51/24.03.2021 г.
                                                                                                                                                   Публикувана на 29.03.2021г.

Заповед на Кмета 415/29.03.2021г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94К-00-167/24.03.2021 г.
                                                                                                                                                   Публикувана на 29.03.2021г.

Заповед на Кмета 413/26.03.2021г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94М-00-338/25.03.2021 г.
                                                                                                                                                   Публикувана на 26.03.2021г.

Заповед на Кмета 373/20.03.2021 г., относно образуването на територията на Община град Добрич една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на хора с увреждания за изборите за народни представители на 04.04.2021г.

                                                                                                                                                       Публикувана на 22.03.2021 г.

Заповед на Кмета 360/19.03.2021 г., относно  oпределяне маршрути на движение на селскостопанските животни от животновъдни обекти и/или  сборни стада по улиците на територията на Община град Добрич.

                                                                                                                                                       Публикувана на 19.03.2021 г.

Заповед на Кмета 357/18.03.2021 г., относно  oпределяне местата на територията на Община град Добрич, на които са разположени рекламни табла, афишарки и оградни пространства за поставяне на афиши, реклами, съобщения, некролози, нагледни агитационни материали и други.                                                                                      

                                                                                                                                                       Публикувана на 18.03.2021 г.

Заповед на Кмета 347/17.03.2021 г., относно временна организация на движението по бул. „Русия“ в участъка от улица „Дунав“ до бул. „25 –ти септември“ на 20.03.2021 г., във връзка с провеждане на Национален шампионат по спортно ходене.

                                                                                                                                                       Публикувана на 18.03.2021 г.

Заповед на Кмета 335/16.03.2021 г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94-00-137/12.03.2021 г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 16.03.2021 г.

Заповед на Кмета 323/12.03.2021 г. относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94-00-128/09.03.2021 г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 12.03.2021 г.

Заповед на Кмета 304/09.03.2021 г., относно заличаване на адресна регистрация на  лицата Андриана Стоянова Андреева-Исмаилова и Дениз Гюрселов Исмаилов.

                                                                                                                                                        Публикувана на 09.03.2021 г.

Заповед на Кмета 284/08.03.2021 г. относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94T-00-93/04.03.2021 г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 08.03.2021 г.

Заповед на Кмета 252/26.02.2021 г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94Д-00-207/25.02.2021 г.

                                                                                                                                                       Публикувана на 26.02.2021 г.

Заповед на Кмета 247/25.02.2021 г., относно заличаване на адресна регистрация на  лицата в приложения списък.

                                                                                                                                                       Публикувана на 25.02.2021 г.

Заповед на Кмета 246/25.02.2021 г., относно заличаване на адресна регистрация на лицата в приложения списък.

                                                                                                                                                      Публикувана на 25.02.2021 г.

Заповед на Кмета 238/24.02.2021 г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94-00-93/19.02.2021 г.                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      Публикувана на 24.02.2021 г.

Заповед на Кмета 224/22.02.2021 г., относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали свързани с Избори за народно събрание 2021.                                         
                                                                                                                                                        Публикувана на 22.02.21 г.

Заповед на Кмета 199/17.02.2021 г. относно  принудително преместване на ИУМПС,  марка Фолксваген с рег. номер ТХ 58 89 ХВ, собственик  - Пламен Пенчев Нанков, което престоява върху терен Общинска собственост  на адрес гр. Добрич, ул. Оп. Димитър Ковачев 25.
                                                                                                                                                        Публикувана на 17.02.2021 г.

Заповед на Кмета 198/17.02.2021 г. относно  принудително преместване на ИУМПС,  марка БМВ, рег. номер  В 15 35 КА, собственик  - Пламен Георгиев Иванов , което престоява върху терен Общинска собственост  на адрес гр. Добрич, ул. Оп. Димитър Ковачев № 25.  
                                                                                                                                                        Публикувана на 17.02.2021 г.

Заповед на Кмета 193/16.02.2021 г., относно определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за Изборите за народни представители на 04 април 2021 г. 

                                                                                                                                                        Публикувана на 16.02.2021 г.

Заповед на Кмета 188/12.02.2021 г., относно  приемане на икономическа мярка за облекчаване на наемателите на общински обекти.
                                                                                                                                                        Публикувана на 15.02.2021 г.

Заповед на Кмета 174/11.02.2021 г., относно организиране на Базар "Цветя 2021", схема за раполагане на цветя и регламент за провеждането му
                                                                                                                                                        Публикувана на 11.02.2021 г.

Заповед на Кмета 168/10.02.2021 г. относно образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват, адреси и Приложение към заповедта. 
                                                                                                                                                       Публикувана на 10.02.2021 г.

Заповед на Кмета 155/08.02.2021 г., относно заличаване на адресна регистрация на лицето Мария Тодорова Кръстева.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                       Публикувана на 08.02.2021 г.

Заповед на Кмета 129/02.02.2021 г., относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-257 и УПИ ІІІ-260 кв. 24 на ЦГЧ.
                                                                                                                                                       Публикувана на 02.02.2021 г.

Заповед на Кмета 122/01.02.2021 г. относно  принудително преместване на ИУМПС, марка  Мерцедес,   рег. номер  няма, собственик  неизвестен, което престоява върху терен Общинска собственост, с местоположение паркинг на бул. 25 септември 25А.
                                                                                                                                                       Публикувана на 01.02.2021 г.

Заповед на Кмета 110/28.01.2021 г. относно  принудително преместване на ИУМПС, марка Фолксваген, с  рег. номер С 89 93 РК, собственик Васил Кънчев Кънчев с наследници Явор Василев Кънчев и Ина Василева Кънчева, паркирано и изоставено върху терен Общинска собственост на адрес: ЖК Балик 59.

                                                                                                                                                       Публикувана на 28.01.2021 г.

Заповед на Кмета 109/28.01.2021 г. относно принудително преместване на ИУМПС , марка Ауди , с рег. номер ТХ 7928 ХМ, собственик Петър Димитров Петров, паркирано и изоставено върху терен Общинска собственост на адрес: на паркинга между блокове 20 и 21 в ЖК Балик.
                                                                                                                                                        Публикувана на 28.01.2021 г.

Заповед на Кмета 108/28.01.2021 г. относно въвеждане на противоепидемични мерки от 1 февруaри до 30 април 2021 г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 28.01.2021 г.

Заповед на Кмета 107/28.01.2021 г. относно  предоставяне на социални услуги в специализираните институции предвид епидемичната обстановка. ( отменена със Заповед 496/09.04.2021г.)
                                                                                                                                                        Публикувана на 28.01.2021 г.

Заповед на Кмета 97/22.01.2021 г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94П-00-32/21.01.2021 г.

                                                                                                                                                        Публикувана на 22.01.2021 г.

Заповед на Кмета 67/19.01.2021 г., относно заличаване на адресна регистрация на лицето Александър Георгиев Кьориванов.

                                                                                                                                                        Публикувана на 19.01.2021 г.

Заповед на Кмета 55/18.01.2021 г. относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94-00-21/13.01.2021 г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 18.01.2021 г.

Заповед на Кмета 38/13.01.2021 г., относно организиране на Базар "Мартеници 2021", включваща регламент за провеждането му и схема на стойка за поставяне на мартеници. 
                                                                                                                                                        Публикувана на 13.01.2021 г.

Заповед на Кмета 9/07.01.2021 г. относно приемане на икономическа мярка за облекчаване на наемателите на общински обекти по повод въведените противоепидемични мерки.
                                                                                                                                                        Публикувана на 08.01.2021 г.

Актуално

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на Община град Добрич (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

17.05.2021

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на Община град Добрич (ПИРО) за периода 2021-2027 г., на 01.06.2021 г. (вторник) 2021 г. ще се проведе...

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на Община град Добрич (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
14.34° C разкъсана облачност
Нагоре