Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник - възпитател" в ДГ "Славейче"

 ДЕТСКА ГРАДИНА № 27 “СЛАВЕЙЧЕ“

Основна сграда град Добрич, ул. ”Войнишка“ № 25, тел. 058602481 и втора сграда кв. Рилци, ул. “Никола Тахтунов“ № 6, e-mail: violeta.bozhilova@abv.bg

 

                                             ПРОТОКОЛ

Днес, 13.01.2021 г. комисия назначена със заповед  № 142/12.01.2021 г. по проект АПСПО на директора на ДГ № 27 „Славейче” гр. Добрич в състав:

Председател: Румяна Стефанова Георгиева – старши учител в ДГ № 27  „Славейче“  и членове:

1. Нина Георгиева Кирова - старши учител в ДГ

2. Мими Павлова Илиева - старши учител в ДГ

3. Снежа Вачева – главен експерт ПО

проведе събеседване с кандидатите за длъжността помощник възпитател по проект АПСПО  в ДГ № 27 „Славейче”.

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Не се явиха:

 1. Марияна Иванова Василева

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе предварително формулирани въпроси: (еднакви за всеки от кандидатите):

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването, максимален брой 100 точки.

Кандидатите се класират, както следва:

 1. Йорданка Славова Александрова                         90 т.
 2. Елисавета Димитрова Георгиева              85 т.
 3. Гинка Димитрова Петрова                                    69 т.
 4. Мария Гочева Гочева                                 58 т.
 5. Женя Димитрова Янева                             56 т.
 6. Ивелина Димитрова Денева                      50 т.
 7. Станислава Любомирова Костова            49 т.
 8. Елица Емилова Бенекова-Ковачева         48 т.
 9. Милена Денева Момчева                           48 т.
 10. Янка Милева Алексиева                            46 т.
 11. Мима Димова Янакиева                            41 т.
 12. Милена Иванова Иванова                         38 т.
 13. Галина Иванова Василева                         37 т.
 14. Катя Желева Енева                                    36 т.
 15. Живка Гарабедова Гочева                          34 т.
 16. Теодора Георгиева Желязкова                   34 т.
 17. Пенка Димитрова Матеева                                    33 т.
 18. Галина Георгиева Енчева                          32 т.
 19. Ани Стефанова Енче                                  31 т.
 20. Емилия Маринова Маринова                    31 т.
 21. Тихомира Димитрова Карадалиева          31 т.
 22. Галина Христова Петрова                         31 т.
 23. Севдалина Желязкова Иванова                 29 т.
 24. Зорница Николова Димитрова                 28 т.
 25. Катя Иванова Георгиева                            26 т.
 26. Милена Ангелова Веселинова                   25 т.
 27. Росица Стефанова Милева-Рангелова     24 т.
 28. Гергана Тошкова Колева                           24 т.

           

Комисията предлага на директора на ДГ № 27 „Славейче“ да сключи трудов договор с кандидата

 

 Йорданка Славова Александрова – 90 т.

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

 

Актуално

Обучителна мобилност в Словакия

29.07.2021

От 19 до 24 юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за хора от третата възраст. В срещата взеха участие партньорски организации от България, Полша, Словакия и Словения. Българските участници...

Обучителна мобилност в Словакия
ВИЖ ДОБРИЧ
27.83° C ясно небе
Нагоре