Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Счетоводител" в ДГ "Първи юни"

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 13.01.2021г. в 13.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 114/13.01.2021г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17 с

 

  1. Председател  Емилия Денчева Маринова – Иванова – главен учител в ДГ „Първи юни” №17

 

 и членове:

 

  1. Пепа Динева Минчева – Учител  в ДГ№ 17 „Първи юни“
  2. Нели Желева - гл.експерт кадрова политика при Община град Добрич

     3.   Емилия Кирилова - главен счетоводител в ДХД при Община град Добрич

 

Проведе свое заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „счетоводител“ в Детска градина „Първи юни“  № 17

 

Документи за участие са подадени от:

 

1. Емилия Станчева Нейкова

2. Райна Димова Славова

3. Живка Недева Желева

4. Камелия Митева Колева

5. Светлана Георгиева Костова

6. Мая Димитрова Василева

7. Мариян Георгиев Колев

8. Веселина Василева Пантелеймонова

9. Павлина Кирилова Георгиева

10. Мария Атанасова

11.Теофана Влаевска

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

1. Емилия Станчева Нейкова

2. Райна Димова Славова

3. Живка Недева Желева

4. Камелия Митева Колева

5. Светлана Георгиева Костова

         

               До събеседване не бяха допуснати следните кандидати поради липса  на пълен комплект от документи

 

1. Мая Димитрова Василева

2. Мариян Георгиев Колев

3. Веселина Василева Пантелеймонова

4. Павлина Кирилова Георгиева

5. Мария Атанасова

6. Теофана Влаевска

 

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Събеседването ще се проведе на 15.01.2021 г. в 10,00 ч. в ДГ „Първи юни“ №17

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта и оригиналите на документите, с които са кандидатствали.

 

 

   

 

Актуално

Съобщение до кандидатите за преброители и контрольори

14.05.2021

От името на Националния статистически институт и ръководството на община град Добрич сърдечно Ви благодарим за изразеното желание да бъдете преброител/контрольор по време на предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд 2021...

Съобщение до кандидатите за преброители и контрольори
ВИЖ ДОБРИЧ
16.77° C предимно ясно
Нагоре