Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "логопед" в ДГ №20

Днес, 18.01.2021г. комисия назначена със заповед №109/14.01.2021 г. на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич в състав:

Председател – Светлана Игоревна Лебедева, учител в ДГ №20 „Радост“

и членове:

1.Искра Петкова Иванова -  учител в ДГ №20 „Радост“

2.Нели Цанкова Станчева – старши учител в ДГ №20 „Радост“

3.Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич,

проведе работно заседание за проверка по документи за допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността "логопед" в ДГ №20 „Радост“.

 

За участие документи са подадени от :

1. Даниела Кирилова Кирова

2. Жаклин Ивелинова Желева

3. Галя Христова Костадинова

4. Миглена Христова Драгнева

5. Емилия Георгиева Симеонова

6. Милена Тодорова Стойчева

 

Комисията реши да допусне до събеседване следните кандидати:

1. Даниела Кирилова Кирова

2. Жаклин Ивелинова Желева

3. Галя Христова Костадинова

4. Милена Тодорова Стойчева

   

Комисията реши да не допусне до събеседване следните кандидати:

1. Миглена Христова Драгнева

2. Емилия Георгиева Симеонова

Не отговарят на изискването за придобито образование

 

     

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването. Събеседването ще се проведе на 20.01.2021г. в детската градина от 13.00 ч. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
14.5° C предимно облачно
Нагоре