Окончателни резултати от събеседване за длъжността "счетоводител" в ДГ №17

Днес, 15.01.2021г., Комисия, назначена със Заповед № 115/ 14.01.2021г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17 в състав:

Председател –Емилия Денчева Маринова – Иванова -  главен учител в ДГ „Първи юни” №17

и членове:

1. Пепа Динева Минчева – Учител  в ДГ№ 17 „Първи юни“

2. Нели Желева - гл.експерт „Кадрова политика“ при ДХД - Община град Добрич

3. Емилия Кирилова – Старши счетоводител в ДХД при Община град Добрич,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „счетоводител“ в ДГ „Първи юни“ №17.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

              1. Емилия Станчева Нейкова

               2. Райна Димова Славова

               3. Живка Недева Желева

               4. Камелия Митева Колева

               5. Светлана Георгиева Костова

 

Камелия Митева Колева  не се яви на събеседване.

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

Кандидатите се класират както следва:

1. Светлана Георгиева Костова -79 точки

2. Райна Димова Славова - 59 точки

3. Живка Недева Желева – 35 точки

4. Емилия Станчева Нейкова – 26 точки

Комисията предлага на Директора на ДГ „Първи юни” №17да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Светлана Георгиева Костова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.09° C ясно небе
Нагоре