Окончателни резултати от събеседване за длъжността "счетоводител" в ДГ №17

Днес, 15.01.2021г., Комисия, назначена със Заповед № 115/ 14.01.2021г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17 в състав:

Председател –Емилия Денчева Маринова – Иванова -  главен учител в ДГ „Първи юни” №17

и членове:

1. Пепа Динева Минчева – Учител  в ДГ№ 17 „Първи юни“

2. Нели Желева - гл.експерт „Кадрова политика“ при ДХД - Община град Добрич

3. Емилия Кирилова – Старши счетоводител в ДХД при Община град Добрич,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „счетоводител“ в ДГ „Първи юни“ №17.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

              1. Емилия Станчева Нейкова

               2. Райна Димова Славова

               3. Живка Недева Желева

               4. Камелия Митева Колева

               5. Светлана Георгиева Костова

 

Камелия Митева Колева  не се яви на събеседване.

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

Кандидатите се класират както следва:

1. Светлана Георгиева Костова -79 точки

2. Райна Димова Славова - 59 точки

3. Живка Недева Желева – 35 точки

4. Емилия Станчева Нейкова – 26 точки

Комисията предлага на Директора на ДГ „Първи юни” №17да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Светлана Георгиева Костова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

 

Актуално

Община град Добрич: Поради дейности по събаряне на сградата на Бившия обувен завод се затваря за движение Бул. „25-ти септември“ от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Русия“

19.10.2021

Община град Добрич информира гражданите, че поради събарянето на сградата на Бившия обувен завод от утре /19 октомври/ в продължение на 10 дни, ще бъде затворено за движение уличното платно по  Бул. „25-ти септември“ от...

Община град Добрич: Поради дейности по събаряне на сградата на Бившия обувен завод се затваря за движение Бул. „25-ти септември“ от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Русия“
ВИЖ ДОБРИЧ
14.1° C облачно
Нагоре