Обява за свободно работно място за длъжността "мед. сестра" към дирекция „Хуманитарни дейности”

Община град Добрич обявява едно свободно работно място за длъжността „медицинска сестра„ към Дирекция „Хуманитарни дейности”, дейност „Здравни кабинети в детски градини и училища“

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Здравеопазване;

1.2. Цел на длъжността: Оказване на  първа медицинска помощ при спешни и неотложни състояния на децата в детската  градина или  училището, организиране и провеждане на профилактични дейности за предотвратяване  или ограничаване на рискови фактори в детското и училищно заведение.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Висше образование  с образователно - квалификационна степен „Бакалавър”;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – специалност „медицинска сестра“.

1.5. Години професионален опит: професионалният  опит по специалността е предимство;

1.6.  Допълнителни изисквания: - умения за работа с деца и ученици, познаване на нормативната база, отговорност, творчески интереси, умения за  работа в екип.

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (образец);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в  Община град Добрич, ул. „България“ №12, всеки делничен ден от 08:30 часа до 12:00 часа  и от 13:30 до 17:00 часа в „Център за услуги и информация“, работно място „деловодство“, ет.1,

Лице за контакт : д-р Димитринка Петрова , телефон за контакт: 0899991865

4. Срок за подаване на документите: 25.01.2021 година до 12 часа

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания  кандидат  ще бъде сключен трудов договор:  на основание чл.67, ал.1,т.1, във връзка с чл.70 ал.1 от КТ.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
20.15° C слаб дъжд
Нагоре