Окончателни резултати от събеседване за длъжността "логопед" в ДГ №20

Днес, 20.01.2021г. комисия, назначена със заповед № 110/14.01.2021 година на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич в състав:

Председател – Светлана Игоревна Лебедева, учител в ДГ №20 „Радост“

и членове:

Ивелина Колева Николова -  учител в ДГ №20 „Радост“

Анна  Руменова Сивева  – логопед в РЦПППО, град Добрич

Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността логопед в ДГ №20 „Радост“, град Добрич.

 

До събеседването за длъжността  са допуснати:

Даниела Кирилова Кирова

Галя Христова Костадинова

Милена Тодорова Стойчева

Жаклин Ивелинова Желева

 

Кандидатите се явиха на събеседване по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 6 предварително формулирани въпроса.

Окончателната оценка се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта, веднага след приключване на събеседването.

 

Кандидатите се класират, както следва:

Жаклин Ивелинова Желева – 119 точки

Даниела Кирилова Кирова –  109 точки

Милена Тодорова Стойчева -   73 точки

Галя Христова Костадинова -  64 точки

Комисията предлага на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич да сключи трудов договор с класираната на първо място, Жаклин Ивелинова Желева  на основание чл. 67, ал. 1, т.1  във връзка с чл. 70, ал.1  от КТ в полза на работодателя, на четири часов работен ден.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
25.77° C предимно ясно
Нагоре