Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "мед. сестра" в Дирекция "Хуманитарни дейности"

Днес , 25.01.2021 г. комисия назначена  със Заповед №95/22.01.2021  година  на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател – д-р Димитринка  Петрова Главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности” и членове:

1. Красимира Кирова - Главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности”

2. Нели  Желева  - Главен експерт „Кадрова политика“  в Дирекция "Хуманитарни дейности", 

проведе  работно заседание  за проверка  по  документи  допустимостта  на кандидатите до участие в събеседване  за длъжността медицинска сестра  в Дирекция „Хуманитарни дейности ”.

За участие документи са подадени от:

Евгения Милушева Илиева

Йорданка Иванова Кинова

 

Комисията  реши да допусне до събеседване следните кандидати:

      1. Евгения Милушева Илиева

      2. Йорданка Иванова Кинова

    

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Събеседването ще се проведе  на 27.01.2021 г. от 09.00 часа в кабинет 806, ет. 8, Корпус 3 (бивш  Партиен дом).

Актуално

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги

29.11.2022

На 04.01.2023 г. приключват дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, по който към момента подкрепа в домашна среда получават над 235 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания....

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги
ВИЖ ДОБРИЧ
5.09° C облачно
Нагоре