Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Общ работник" в ОП "Обреден дом"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 28.01.2021 г. в 10,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № РД-08-04/27.01.2021 г. на Директора на ОП Обреден дом град Добрич в състав:

Комисия в състав:

Председател: Костадинка  Ангелова – Организатор, дейности в ОП Обреден дом,

и членове:

1. Георги Ковачев – Старши експерт в Община град Добрич

            2. Даниела  Николова – Главен счетоводител в ОП Обреден дом

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността ОБЩ РАБОТНИК в ОП Обреден дом град Добрич.

Документи за участие са подадени от:

 1. Росен Стойчев Русев
 2. Стоян Костадинов Лефтеров
 3. Георги Георгиев Георгиев
 4. Северин Радев Стефанов
 5. Антоанета Ангелова Стоянова
 6. Исмаил Майрамов Велиев
 7. Марьо Енев Марков
 8. Алеко Маринов Великов
 9. Сали Карани Ахмед
 10. Сашо Неделчева Неделчев
 11. Валентин Симеонов
 12. Неази Осман Ибрям

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да  допусне до втори етап от подбора – събеседване всички кандидати, подали документи.Кандидатите ще бъде уведомени за дата  и мястото на провеждането на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

 

Актуално

Обучителна мобилност в Словакия

29.07.2021

От 19 до 24 юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за хора от третата възраст. В срещата взеха участие партньорски организации от България, Полша, Словакия и Словения. Българските участници...

Обучителна мобилност в Словакия
ВИЖ ДОБРИЧ
25.33° C ясно небе
Нагоре