Обява за свободно работно място за длъжността "психолог" в Младежки център гр. Добрич

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА  ПСИХОЛОГ в МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ

 

Описание на длъжността: 

 • Проучва индивидуалните психологични особености, потребности на младежите и техните семейства.
 • Осъществява индивидуално консултиране на младежи по проблеми, свързани с тяхното поведение; взаимоотношенията им с връстници, родители, учители; психичното, личностното и интелектуалното им развитие.
 • Осъществява консултиране на родители по проблемите на взаимоотношенията с техните деца; личностното, интелектуалното и поведенческото развитие на децата им; кариерното развитие (училищно, професионално и социално) на децата им.     
 • Подпомага училищното и професионално ориентиране и насочване на младежите.
 • Организира индивидуални и групови дейности по придобиване на социални умения, изграждане на умения за справяне с насилието, превенция на рисково поведение и други.
 • Посредничи при взаимодействия или решаване на конфликти между младежи, учители, родители и други членове на екипа.
 • Работи на терен.

Психологът ще бъде назначен на срочен трудов договор на непълно работно време.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Завършена образователна степен – бакалавър/магистър, професионална област на висшето образование – Психология или еквивалент;
 • Професионален опит минимум 5 години, като психолог към датата на подаване на заявлението.

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Да имат практически опит в работа с младежи от уязвимите групи и техните семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и младежи.

Начин на извършване на подбора:

 1. Проверка на документите.
 2. Интервю.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили  всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

 

Документи за кандидатстване:

 

Място и срок за подаване на документи:

 • Деловодство на Община град Добрич, ул. „България” 12, гр. Добрич;
 • Комплектът с документи трябва да бъде в запечатан плик;
 • На плика трябва да е изписана следната информация:

Дирекция „Икономическо развитие и Европейски фондове”, ул. „България” 12, гр. Добрич

Име, адрес и телефон на кандидата

за участие в конкурс за Психолог

НЕ ОТВАРЯЙ!

 • Четиринадесет дневен срок считан от датата на публикуване на обявата - 12.02.2021 г.;
 • Датата и часът за провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на Община град Добрич www.dobrich.bg.

Актуално

Община град Добрич: Поради дейности по събаряне на сградата на Бившия обувен завод се затваря за движение Бул. „25-ти септември“ от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Русия“

19.10.2021

Община град Добрич информира гражданите, че поради събарянето на сградата на Бившия обувен завод от утре /20 октомври/ в продължение на 10 дни, ще бъде затворено за движение уличното платно по  Бул. „25-ти септември“ от...

Община град Добрич: Поради дейности по събаряне на сградата на Бившия обувен завод се затваря за движение Бул. „25-ти септември“ от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Русия“
ВИЖ ДОБРИЧ
13.42° C облачно
Нагоре