Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Медицинска сестра" в Дирекция "Хуманитарни дейности"

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес,  27.01.2021 г. комисия назначена  със  Заповед №96/22.01.2021 година   на   Кмета на Община  град  Добрич в състав:

 

         Председател – д-р Димитринка  Петрова Главен експерт в Дирекция   „Хуманитарни дейности” и членове:

    

        1. Красимира Кирова - Главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности”

        2. Нели  Желева  - Главен експерт „Кадрова политика“  в Дирекция „Хуманитарни дейности „

 проведе  събеседване с кандидатите за длъжността медицинска сестра в Дирекция „Хуманитарни дейности”.

 

          До събеседване  за длъжността са допуснати:

 

          1. Евгения Милушева Илиева

          2. Йорданка Иванова Кинова

    Всеки член от комисията вписва оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведеното събеседване (Приложение 1 към протокола).

Окончателната оценка на кандидатите  се формира от сбора на общия брой

точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта  за окончателния резултат от проведеното събеседване  (Приложение №2  към Протокола ), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират  както следва:

     1. Йорданка Иванова Кинова  –  55 точки

     2. Евгения  Милушева Илиева  – 54 точки

Комисията предлага на Кмета  на Община град Добрич да сключи трудов договор,  с класирания на първо място  кандидат за длъжността медицинска сестра  Йорданка Иванова Кинова на основание  чл.67, ал.1,т.1 от КТ във връзка с чл.70, ал.1.

    

Настоящият протокол ще бъде публикуван  на сайта на Община град Добрич на адрес:www.dobrich.bg

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Обучителна мобилност в Словакия

29.07.2021

От 19 до 24 юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за хора от третата възраст. В срещата взеха участие партньорски организации от България, Полша, Словакия и Словения. Българските участници...

Обучителна мобилност в Словакия
ВИЖ ДОБРИЧ
27.4° C ясно небе
Нагоре