Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Медицинска сестра" в Дирекция "Хуманитарни дейности"

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес,  27.01.2021 г. комисия назначена  със  Заповед №96/22.01.2021 година   на   Кмета на Община  град  Добрич в състав:

 

         Председател – д-р Димитринка  Петрова Главен експерт в Дирекция   „Хуманитарни дейности” и членове:

    

        1. Красимира Кирова - Главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности”

        2. Нели  Желева  - Главен експерт „Кадрова политика“  в Дирекция „Хуманитарни дейности „

 проведе  събеседване с кандидатите за длъжността медицинска сестра в Дирекция „Хуманитарни дейности”.

 

          До събеседване  за длъжността са допуснати:

 

          1. Евгения Милушева Илиева

          2. Йорданка Иванова Кинова

    Всеки член от комисията вписва оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведеното събеседване (Приложение 1 към протокола).

Окончателната оценка на кандидатите  се формира от сбора на общия брой

точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта  за окончателния резултат от проведеното събеседване  (Приложение №2  към Протокола ), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират  както следва:

     1. Йорданка Иванова Кинова  –  55 точки

     2. Евгения  Милушева Илиева  – 54 точки

Комисията предлага на Кмета  на Община град Добрич да сключи трудов договор,  с класирания на първо място  кандидат за длъжността медицинска сестра  Йорданка Иванова Кинова на основание  чл.67, ал.1,т.1 от КТ във връзка с чл.70, ал.1.

    

Настоящият протокол ще бъде публикуван  на сайта на Община град Добрич на адрес:www.dobrich.bg

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Детска млечна кухня предлага пакетирането на храната в нови торбички

05.07.2022

Торбичките са с герба на Община Добрич и могат да се използват многократно. Идеята е семействата, които ползват услугите на Детска млечна кухня да бъдат улеснени при вземането на храната. Детска млечна кухня е разкрита с цел да...

Детска млечна кухня предлага пакетирането на храната в нови торбички
ВИЖ ДОБРИЧ
30.84° C разкъсана облачност
Нагоре