Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Домашен санитар" в социална услуга "Асистентска подкрепа"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 28.01.2021 г., Комисия, назначена със Заповед № 3/18.01.2021 г. на директора на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в състав:

 

Председател: Златина Колева Георгиева - Старши експерт  ДХД

 

и членове:

1. Юлия Димитрова СтояноваСпециалист „Социални дейности” МЛП

2. Жулиета Василева БеневаАсистент „Човешки ресурси” МЛП,

 

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността домашен санитар в социална услуга „Асистентска подкрепа“.

 

Документи за участие са подадени от:

 1. Михаил Атанасов Панчев
 2. Гергана Пламенова Великова
 3. Зорка Михайлова Петрова
 4. Валентина Милева Иванова
 5. Марина Митева Андреева
 6. Детелина Божанова Тодорова
 7. Цветанка Иванова Енчева
 8. Митка Тодорова Кръстева
 9. Тодорка Маркова Милева
 10. Валентина Иванова Василева
 11. Дора Райчева Стойкова
 12. Жулиета Стефанова Стоянова
 13. Соня Петрова Ангелова
 14. Еленка Йорданова Дамянова
 15. Марияна Тодорова Георгиева
 16. Русанка Жекова Бояджиева
 17. Станислава Калчева Георгиева
 18. Теодора Иванова Петкова
 19. Марияна Иванова Василева
 20. Данка Стоянова Славова
 21. Стоян Александров Христов
 22. Снежанка Милчева Костадинова
 23. Марина Маринова Ковачева

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 1. Михаил Атанасов Панчев
 2. Гергана Пламенова Великова
 3. Зорка Михайлова Петрова
 4. Валентина Милева Иванова
 5. Марина Митева Андреева
 6. Детелина Божанова Тодорова
 7. Цветанка Иванова Енчева
 8. Митка Тодорова Кръстева
 9. Тодорка Маркова Милева
 10. Валентина Иванова Василева
 11. Дора Райчева Стойкова
 12. Жулиета Стефанова Стоянова
 13. Соня Петрова Ангелова
 14. Еленка Йорданова Дамянова
 15. Марияна Тодорова Георгиева
 16. Русанка Жекова Бояджиева
 17. Станислава Калчева Георгиева
 18. Теодора Иванова Петкова
 19. Марияна Иванова Василева
 20. Данка Стоянова Славова
 21. Стоян Александров Христов
 22. Снежанка Милчева Костадинова
 23. Марина Маринова Ковачева

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Събеседването ще се проведе на 29.01.2021 г. от 08.30 ч. в офиса на социалната услуга.

 

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
19.01° C ясно небе
Нагоре