Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Шофьор" в Домашен социален патронаж

 

ПРОТОКОЛ

                     

     Днес 28.01.2021г. комисия назначена със Заповед №06/26.01.2021г. на Директора на Домашен социален патронаж в състав:

 

Председател:

1. Нели Желева – Гл. експерт „Кадрова политика” в Дирекция „Хуманитарни дейности”

и членове:

2. Красимира Кирова – Гл. експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности

3. Камелия Василева – Социален работник в ДСП

 

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността Шофьор в Домашен социален патронаж.

 

За участие документи са подадени от:

 

 1. Стоян Ангелов
 2. Иван Иванов
 3. Валентин Вълчев
 4. Александър Сандев
 5. Костадин Караджов
 6. Иван Христов
 7. Валентин Коларов
 8. Красимир Костов
 9. Илия Атанасов
 10. Живко Бойчев
 11. Йордан Василев

   

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

 1. Стоян Ангелов
 2. Иван Иванов
 3. Валентин Вълчев
 4. Костадин Караджов
 5. Валентин Коларов
 6. Красимир Костов
 7. Илия Атанасов

   

  До събеседване не са допуснати:

   

 1. Александър Сандев
 2. Иван Христов
 3. Живко Бойчев
 4. Йордан Василев

   

  Всички 4 недопуснати кандидати не са представили копие на документ, удостоверяващ наличие на изискуемия професионален опит – минимум 2 години.

   

 Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

 

          Настоящия протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

 

Актуално

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги

29.11.2022

На 04.01.2023 г. приключват дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, по който към момента подкрепа в домашна среда получават над 235 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания....

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги
ВИЖ ДОБРИЧ
4.6° C облачно
Нагоре