Обявление за длъжността "Административен секретар" в Камерен оркестър град Добрич

Дирекция ,,Хуманитарни дейности” гр.Добрич

обявява свободно работно място за длъжността административен секретар  в Камерен оркестър гр.Добрич

Обявление

Дирекция ,,Хуманитарни дейности” гр.Добрич

обявява свободно работно място за длъжността административен секретар

в Камерен оркестър гр. Добрич

1.     Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  1.  Област на дейност: Организационна и техническа дейност;
  2. Цел на длъжността: Подпомага осъществяването на цялостната художествена и творческа дейност на Български камерен оркестър
  3. Изискваща минимална степен за завършено образование: Средно-музикално;

1.4  Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: не се изисква;

1.5  Години професионален опит: не се изисква, стажът и опитът се считат за предимство;

1.6  Допълнителни изисквания: Умения за работа в екип, компютърна грамотност, музикални познания, добри комуникативни умения, водене на писмена делова кореспонденция;

2.     Необходими документи за кандидатстване:

2.1  Заявление за участие /образец/;

2.2  Документ за самоличност /за справка/;

2.3 Автобиография;

    2.4  Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

    2.5  Копие на документ за завършено образование;

3.   Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в дирекция ,,Хуманитарни дейности” гр. Добрич, ул. „Независимост” № 7, етаж 7, стая 711, всеки делничен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа.  Лице за контакт: Снежанка Атанасова, телефон за контакт 058/602103;

4. Срок за подаване на документите: от 01.02.2021 г. до 15.02.2021 г. включително

5. Етапи:

5.1 Подбор по документи

5.2 Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя, на 4 часов работен ден. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в дирекция,,Хуманитарни дейности”, в Корпус 3 /бивш Партиен дом/, ет. 7,стая 711

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
4.24° C облачно
Нагоре