Решение №ВА - 6/ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

       На основание чл. 15, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., изм.)

СЪОБЩАВА

Решение № ВА -6/ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Подробен устройствен план - Парцеларен План за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - заустване на пречистени инфилтрационни води от Регионално депо Стожер в повърхностен воден обект река Суха река, община Добричка е публикувано на интернет страницата на Община град Добрич. 

 Възложител  – Община град Добрич

       Публикувано на 01.02.2021 г.

 

Прикачени файлове

Актуално

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич

14.05.2021

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На Проект на План за интегрирано развитие на Община град Добрич (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закона за...

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
10.42° C облачно
Нагоре