Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Медицинска сестра" в Дом стари хора град Добрич

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 29.01.2021 г., Комисия, назначена със Заповед № 9/28.01.2021 г. на директора на Дом стари хора в състав:

 

Председател: Пенка Костадинова – мед.сестра в ДСХ

и членове:

1. Нели Желева - гл. експерт  в Д”ХД”

2. Недка Димитрова - трудотерапевт в ДСХ

3. Милена Михайлова - соц. работник в ДСХ,

 

проведе своето заседание-първи етап от подбора-допускане по документи до участие в събеседване за длъжността медицинска сестра в ДСХ.

 

Документи за участие са подадени от:

  1. Евгения Милушева Илиева
  2. Величка Йорданова Давидова
  3. Донка Дончева Иванова

 

          След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора /събеседване/ следните кандидати:

 

  1. Евгения Милушева Илиева
  2. Величка Йорданова Давидова
  3. Донка Дончева Иванова

 

          Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

          Събеседването ще се проведе на 16.02.2021 г. от 9,00 часа в Корпус 3 /бивш партиен дом/ ет.7, стая 702.

 

            

               Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

           

Актуално

Добрич се включва в Националната спортна проява „Световен ден на ходенето‘2021“

27.09.2021

На 03.10.2021 г., Българската федерация „Спорт за всички“ организира за 29-ти пореден път, Световен ден на ходенето с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта, по „Програма за развитие на спорта за...

Добрич се включва в Националната спортна проява „Световен ден на ходенето‘2021“
ВИЖ ДОБРИЧ
22.54° C ясно небе
Нагоре