Обявление за длъжността "Счетоводител, оперативен" във функция "Здравеопазване" към Дирекция "Хуманитарни дейности"

 

Обявление

 

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „счетоводител, оперативен“ във функция  „Здравеопазване“ към Дирекция „Хуманитарни дейности“

 

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

    1.1. Област на дейност: Обработка на финансово-счетоводни документи, изготвяне на справки, отчети и анализи, свързани с дейността.           

1.2. Кратко описание на длъжността: Осъществява счетоводната отчетност и следи за своевременното и точно отразяване на всички стопански операции. Участва в изготвянето на месечните, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС. Участва в изготвянето на оборотните ведомости и приложенията към тях. Следи за правилното оформяне на първичните счетоводни документи. Съставя извлечения и справки от счетоводните сметки, необходими за дейността. Участва в комисии за инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица. Изготвя платежни документи.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно икономическо или висше образование

      1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието: специалности от направление Икономика, с предимство специалност „Счетоводство и контрол“;

      1.5. Години професионален опит: не се изисква; наличие на професионален опит в бюджетната сфера е предимство;

      1.6. Допълнителни изисквания: добра компютърна грамотност, познаване на нормативната база, касаеща бюджетната дейност.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1.  Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3.  Професионална автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. „България“ № 12, всеки делничен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 17.00 ч., в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лице за контакт: Емилия Кирилова – ст. счетоводител в Дирекция „Хуманитарни дейности“, Телефон за контакти: 0899 991885

     4. Срок за подаване на документите: 12.02.2021 г. включително

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

 

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в сградата на Община град Добрич в „Център за услуги и информация“.

 

Актуално

Обръщение на Община град Добрич по повод Международния ден на хората с увреждания

03.12.2021

На 3 декември  международната общност отбелязва Международния ден на хората с увреждания.  Дата, различна от останалите, защото събира в едно надежда, воля и сърцатост. На този ден си правим равносметка дали сме...

Обръщение на Община град Добрич по повод Международния ден на хората с увреждания
ВИЖ ДОБРИЧ
4.27° C слаб дъжд
Нагоре