Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Шофьор" в Домашен социален патронаж

П Р О Т О К О Л

 

Днес 01.02.2021г. комисия назначена със Заповед №06/26.01.2021г. на Директора на Домашен социален патронаж в състав:

    

 Председател:

1. Нели Желева – Гл. експерт „Кадрова политика” в Дирекция „Хуманитарни дейности”

и членове:

2. Красимира Кирова – Гл. експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“

3. Камелия Василева – Социален работник в ДСП

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността Шофьор в Домашен социален патронаж.

 

До събеседване за длъжността са допуснати:  

 

 1. Стоян Ангелов
 2. Иван Иванов
 3. Валентин Вълчев
 4. Костадин Караджов
 5. Валентин Коларов
 6. Красимир Костов
 7. Илия Атанасов

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса (еднакви за всеки от кандидатите).

 

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

 

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират както следва:

 

 1. Валентин Вълчев – 65 т.
 2. Красимир Костов – 63т.
 3. Костадин Караджов – 60 т.
 4. Валентин Коларов – 57 т.
 5. Стоян Христов – 56 т.
 6. Илия Атанасов - 50 т.
 7. Иван Иванов – 42 т.

 

Комисията предлага на Директора на Домашен социален патронаж да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Валентин Вълчев на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Актуално

Община Добрич продължа да публикува информация за ремонтните дейности

17.05.2022

Какви ремонтни дейности ще се извършват на 18 май? Община Добрич информира гражданите, че на 18 май – сряда по улица „Емона“ ще бъде извършено планово оформяне на короните на дърветата/кастрене/ поради предстоящия...

Община Добрич продължа да публикува информация за ремонтните дейности
ВИЖ ДОБРИЧ
13.04° C облачно
Нагоре