Окончателни резултати от събеседване за "домашен санитар" - соц. услуга "Асистентска подкрепа"

Днес, 29.01.2021 г., Комисия, назначена със Заповед № 3/18.01.2021 г. на директора на социална услуга „Асистентска подкрепа“, в състав:

Председател: Златина Колева Георгиева - Старши експерт  ДХД

и членове:

1. Юлия Димитрова Стоянова – Специалист „Социални дейности” МЛП

2. Жулиета Василева Бенева – Асистент „Човешки ресурси” МЛП,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността домашен санитар в социална услуга „Асистентска подкрепа“.

 

До събеседване за длъжността са допуснати:  

1.Михаил Атанасов Панчев

2.Гергана Пламенова Великова

3.Зорка Михайлова Петрова

4.Валентина Милева Иванова

5.Марина Митева Андреева

6.Детелина Божанова Тодорова

7.Цветанка Иванова Енчева

8.Митка Тодорова Кръстева

9.Тодорка Маркова Милева

10.Валентина Иванова Василева

11.Дора Райчева Стойкова

12.Жулиета Стефанова Стоянова

13.Соня Петрова Ангелова

14.Еленка Йорданова Дамянова

15.Марияна Тодорова Георгиева

16.Русанка Жекова Бояджиева

17.Станислава Калчева Георгиева

18.Теодора Иванова Петкова

19.Марияна Иванова Василева

20.Данка Стоянова Славова

21.Стоян Александров Христов

22.Снежанка Милчева Костадинова

23.Марина Маринова Ковачева

Марияна Иванова Василева и Марина Маринова Ковачева не се явиха на събеседване.

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 3-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 2).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 3), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 45.

 

Кандидатите се класират както следва:

1. Цветанка Иванова Енчева – 45 точки

1. Зорка Михайлова Петрова  –  45 точки

1. Михаил Атанасов Панчев –  45 точки

2. Митка Тодорова Кръстева –  44 точки

2. Детелина Божанова Тодорова –  44 точки

3. Валентина Иванова Василева –  43 точки

4. Жулиета Стефанова Стоянова –  42 точки

5. Тодорка Маркова Милева  –  41 точки

6.  Гергана Пламенова Великова –  39 точки

7. Соня Петрова Ангелова –  38 точки

8. Станислава Калчева Георгиева –  37 точки

9. Теодора Иванова Петкова –  36 точки

10. Еленка Йорданова Дамянова –  35 точки

10. Снежанка Милчева Костадинова –  35 точки

11. Стоян Александров Христов –  33 точки

12. Марияна Тодорова Георгиева –  31 точки

12. Валентина Милева Иванова –  31 точки

12. Марина Митева Андреева –  31 точки

13. Данка Стоянова Славова –  29 точки

14. Русанка Жекова Бояджиева –  27 точки

15. Дора Райчева Стойкова –  15 точки

Комисията предлага на Директора на социална услуга „Асистентска подкрепа” да сключи трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя, със следните кандидати: Цветанка Иванова Енчева, Зорка Михайлова Петрова, Михаил Атанасов Панчев, Митка Тодорова Кръстева, Детелина Божанова Тодорова, Валентина Иванова Василева, Жулиета Стефанова Стоянова.

Актуално

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа

07.07.2022

Община град Добрич информира, че поради технически причини се променя часа на провеждане на концерта на Струнен квартет „Добрич“ , който бе обявен за днес 7 юли от 12.00 часа. Концертът ще се проведе днес от 15.00 часа...

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа
ВИЖ ДОБРИЧ
28.22° C разкъсана облачност
Нагоре