Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Общ работник" в Общинско предприятие "Обреден дом"

 

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 29.01.2021 г. Комисия, назначена със Заповед № РД-08-05/28.01.2021 г. на Директора на ОП Обреден дом град Добрич в състав:

Председател: Костадинка Ангелова – Организатор дейности в ОП Обреден дом

и членове:

1. Георги Ковачев – Старши експерт в Община град Добрич

2. Даниела Николова – Главен счетоводител в ОП Обреден дом,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността ОБЩ РАБОТНИК в ОП Обреден дом град Добрич.

До събеседване за длъжността са допуснати: 

 

 1. Росен Стойчев Русев
 2. Стоян Костадинов Лефтеров
 3. Георги Георгиев Георгиев
 4. Северин Радев Стефанов
 5. Антоанета Ангелова Стоянова
 6. Исмаил Майрамов Велиев
 7. Марьо Енев Марков
 8. Алеко Маринов Великов
 9. Сали Карани Ахмед
 10. Сашо Неделчев Неделчев
 11. Валентин Симеонов
 12. Неази Осман Ибрям

 

По предварително уточнения  график на събеседването  се явиха

 

 1. Росен Стойчев Русев
 2. Стоян Костадинов Лефтеров
 3. Георги Георгиев Георгиев
 4. Северин Радев Стефанов
 5. Антоанета Ангелова Стоянова
 6. Исмаил Майрамов Велиев
 7. Марьо Енев Марков
 8. Алеко Маринов Великов
 9. Сали Карани Ахмед

 

По предварително уточнения  график на събеседването  ne се явиха

 1. Сашо Неделчев Неделчев
 2. Валентин Симеонов
 3. Неази Осман Ибрям

 

Комисията оцени качествата на явилите се кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират както следва:

 

 1. Росен Стойчев Русев – 67т.
 2. Северин Радев Стефанов – 52т.
 3. Исмаил Майрамов Велиев - 51т.
 4. Антоанета Ангелова Стоянова – 44т.
 5. Стоян Костадинов Лефтеров – 42т.
 6. Марьо Енев Марков – 39т.
 7. Сали Карани Ахмед – 27т.
 8. Алеко Маринов Великов - 16т.
 9. Георги Георгиев Георгиев – 13т.

 

 

 

Комисията предлага на Директора на ОП Обреден дом гр. Добрич, да сключи трудов договор с класираният на първо място участник.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
16.83° C облачно
Нагоре