Промяна на количествата на отпадъци, приемани на площадка за дейности по третиране и добавяне за събиране и съхраняване на отпадъци с нови кодове

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       За осигурен достъп на интернет страницата на Община град Добрич до уведомлението за инвестиционно предложение свързано с "Промяна на количествата на отпадъци, приемани на площадка за дейности  по третиране и добавяне за събиране и съхраняване на отпадъци с нови кодове", находяща се в поземлен имот с идентификатор 72624.603.297, гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител: „БУЛКРЕДО“ ООД, гр. Варна. Уведомлението за ИП е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 03.02.2021 г.

            Публикувано на 03.02.2021 г.

 

Прикачени файлове

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
11.08° C облачно
Нагоре