Обява за свободно работно място за "разносвач" по проект "Подкрепа в дома"

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

за свободно работно място за длъжност

“разносвач”

в Община град Добрич

Във връзка с изпълнение на

Проект „Подкрепа в дома“ BG05M9OP001-2.101-0093, процедура за директно предоставяне на БФП ВG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Предоставяне на услуги на потребители за преодоляване на последиците от коронавируса, като покупка и доставка на хранителни и лекарствени продукти до дома.            

1.2. Цел на длъжността: Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост (със средства на потребителя); Съдействие за закупуване на лекарства (със средства на потребителя); Заплащане на битови сметки; Заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора)                                                                                                   

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – основно образование

1.4. Години професионален опит – не се изисква

1.5. Допълнителни изисквания - комуникативност, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с лица с увреждания.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (по образец, Приложение № 1);

2.2. Професионална автобиография;

  1. Копие от документи за придобито образование;
  2. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
  3. Декларация, с която декларирам, че съм пълнолетен/а български/а гражданин/ка, не съм поставен/а под запрещение, не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не съм лишен/а по съответен ред от правото да заема определената позиция – (по образец, Приложение № 2)
  4. Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
  5. Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично или чрез упълномощено лице в Община град Добрич, корпус III (Бивш партиен дом), ет. 7, стая 702,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа.

Тел. за контакти: 0893 512 372 – Виолета Илиева – социален работник

4. Срок за подаване на документите –  документи се приемат през целия срок на проекта – до 31.12.2021 г.

5. Етапи на подбора:

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

С избраните кандидати ще бъде сключен трудов договор за извършване на определена работа по проекта, чийто срок е до 31.12.2021 г.

Двата етапа на подбора ще се извършват най-малко веднъж месечно, а при необходимост от назначаване на нови служители, и по-често.

Актуално

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.

23.05.2022

На 24 май продължават строителните дейности в ЖК "Дружба" 3, пред бл. 28. Продължава изкърпването на уличната мрежа в района около храм „Св. Троица“ Ще започне асфалтирането на ул. "Христо...

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
12.71° C предимно ясно
Нагоре