Допуснати до събеседване за длъжността "счетоводител, оперативен"

Днес, 15.02.2021 г. в 13.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 173/11.02.2021 г. на Кмета на Община град Добрич, в състав:

Председател: Нели Желева – главен експерт „Кадрова политика“ в дирекция „Хуманитарни дейности”

и членове:

1. Емилия Кирилова – старши счетоводител в дирекция „Хуманитарни дейности“;

2. Снежанка Атанасова – старши счетоводител в Дирекция „Бюджет и финанси“;   

3. Жанета Попова – счетоводител, оперативен във функция „Здравеопазване“;                                                        

4. Фатма Капитанова – юрисконсулт в Община град Добрич,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността счетоводител, оперативен във функция „Здравеопазване“ към дирекция „Хуманитарни дейности“

Документи за участие са подадени от:

1.Кирилка Димитрова Елкова

2.Лазаринка Димитрова Стоянова

3.Вера Николова Коларова

4.Минчо Мариянов Минчев

5.Жечка Илиева Василева

6.Беляна Методиева Желева

7.Тодор Иванов Милков

8.Валентин Живков Вълков

9.Дарина Кирилова Недялкова

10.Мая Димитрова Василева

11.Лиляна Георгиева Петкова

12.Недялка Стоилова Петкова

13.Маргарита Георгиева Георгиева

14.Мариета Георгиева Иванова

15.Лили Филева Георгиева

16.Живка Недева Желева

17.Таня Колева Николаева

18.Радосвета Пламенова Димитрова

19.Антоанета Златкова Стоянова

20.Калоян Николаев Фудулов

21.Ивелина Начева Александрова

22.Иван Димитров Коларов

23.Севдалина Михайлова Минова

24.Красимир Колев Колев

25.Василка Блажева Илиева

26.Вяра Велинова Маринова

27.Нина Трифонова Пеева

28.Мая Красимирова Димитрова

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1.Лазаринка Димитрова Стоянова

2.Вера Николова Коларова

3.Минчо Мариянов Минчев

4.Жечка Илиева Василева

5.Беляна Методиева Желева

6.Тодор Иванов Милков

7.Валентин Живков Вълков

8.Дарина Кирилова Недялкова

9.Мая Димитрова Василева

10.Лиляна Георгиева Петкова

11.Недялка Стоилова Петкова

12.Маргарита Георгиева Георгиева

13.Мариета Георгиева Иванова

14.Лили Филева Георгиева

15.Живка Недева Желева

16.Таня Колева Николаева

17.Антоанета Златкова Стоянова

18.Ивелина Начева Александрова

19.Иван Димитров Коларов

20.Севдалина Михайлова Минова

21.Василка Блажева Илиева

22.Нина Трифонова Пеева

23.Мая Красимирова Димитрова

 

Комисията реши да не допусне до събеседване, поради непълен пакет документи, следните кандидати:

1.Красимир Колев Колев

2.Вяра Велинова Маринова

3.Радосвета Пламенова Димитрова

4.Калоян Николаев Фудулов

5.Кирилка Димитрова Елкова

Събеседването ще се проведе на 18.02.2021 г. в 09,00 часа,  стая 706, корпус III на Община град Добрич (бивш Партиен дом). Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“

16.08.2022

Приключи започналият на 30 юни 2022 г. частичен спешен ремонт на помещението на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“,  с адрес ул. „25-ти Септември“ №13. Ремонтните дейности бяха извършени по искане на...

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“
ВИЖ ДОБРИЧ
32.02° C облачно
Нагоре