Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Административен секретар" в БКО град Добрич

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 16.02.2021г. комисия назначена със заповед № 172 /10.02.2021 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател – Иван Янакиев – Диригент в Български камерен оркестър  град Добрич

 

и членове:

1. Фатма Капитанова – Юрисконсулт в Община град Добрич

2. Нели Желева – Главен експерт ,,Кадрова политика” в Дирекция ,,Хуманитарни дейности” град Добрич,

 

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване и практически изпит за длъжността ,,Административен секретар” в Български камерен оркестър град Добрич.

 

За участие документи са подадени от:

1.  Мария Филипова Славова

2.  Марчела Ганчева Маркова

3.  Таня Иванова Генчева

4.  Татяна Христова Иванова

5.  Веселина Христова Даскалова

 

 

Комисията реши да допусне до практически изпит и събеседване  следните кандидати:

1.  Мария Филипова Славова

2.  Марчела Ганчева Маркова

3.  Таня Иванова Генчева

4.  Веселина Христова Даскалова

 

Не се допуска до събеседване и практически изпит Татяна Христова Иванова, която не отговаря на изискванията за музикално образование.

 

Събеседването ще се проведе на  17.02.2021 год. от 13,00 часа в сградата на Български камерен оркестър гр.Добрич.

 

             

 

              

 

             

            

 

Актуално

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич

14.05.2021

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На Проект на План за интегрирано развитие на Община град Добрич (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закона за...

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
14.17° C разкъсана облачност
Нагоре