Окончателни резултати от събеседване и практически изпит за длъжността "Административен секретар" в БКО - Добрич

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 17.02.2021 г. комисия назначена със заповед № 172/10.02.2021 год. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател - Иван Янакиев -Диригент на Български камерен оркестър град Добрич

и членове:

  1. Нели Желева - Главен експерт ,,Кадрова политика” в Дирекция ,,Хуманитарни дейности” град Добрич
  2. Ирина Олшанска - Концертмайстор в Български камерен оркестър град Добрич

 проведе събеседване и практически изпит с кандидатите за длъжността ,,Административен секретар” в Български камерен оркестър град Добрич.

 

До събеседването и практическия изпит за длъжността ,,Административен секретар“ са допуснати:

  1. Мария Филипова Славова
  2. Марчела Ганчева Маркова
  3. Таня Иванова Генчева
  4. Веселина Христова Даскалова

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Кандидатът Мария Филипова Славова отказва да участва в класирането, което е видно от лично подадено писмено заявление с рег. № ХД-165/17.02.2021 г.

             Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведеното събеседване (Приложение №1 към Протокола).

             Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване и практически изпит (Приложение № 2 към Протокола ), веднага след приключването му.

Кандидатите се класират както следва:

  1. Веселина Христова Даскалова    - 59 точки
  2. Таня Иванова Генчева                  - 47 точки
  3. Марчела Ганчева Маркова           - 27 точки

 

Комисията предлага на Кмета на Община гр.Добрич да сключи трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1 с кандидата класирал се на първо място – Веселина Христова Даскалова.

 

             

 

Актуално

Добрич се включва в Националната спортна проява „Световен ден на ходенето‘2021“

27.09.2021

На 03.10.2021 г., Българската федерация „Спорт за всички“ организира за 29-ти пореден път, Световен ден на ходенето с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта, по „Програма за развитие на спорта за...

Добрич се включва в Националната спортна проява „Световен ден на ходенето‘2021“
ВИЖ ДОБРИЧ
20.7° C ясно небе
Нагоре