Обявление за длъжността "Касиер, Репатратор" в Звено "Контрол Синя зона"

ОП „Паркинги и пазари” град Добрич

 

обявява 1 (едно) свободно работно място

за длъжността  „Касиер, репатратор“

в Звено „Контрол СИНЯ ЗОНА”

 

 

1. Минимални   изисквания за заемане на длъжността:

      1.1. Област на дейност: Контрол „Синя зона”;

      1.2. Цел на длъжността:

Касиер, репатратор в дейност „Паркинги и пазари” спомага дейността при репатриране със специализиран автомобил тип „Паяк”.

            Изпълнява функции, отнасящи се до техническото изпълнение на дейността по принудително преместване на МПС.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно;

      1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието:  общообразователна;

      1.5. Години професионален опит: една година;

      1.6. Работно време: 8-часов работен ден;

      1.7. Допълнителни изисквания:

  • компютърна грамотност;
  • умения за работа в екип при стресови ситуации и високо натоварване;
  • кандидатът да не е съден и осъждан за злоупотреби;
  • Свидетелство за правоуправление на МПС, категория С
  • да притежава здравословно състояние, позволяващо извършване на дейността, включително и да не се води на отчет в Център за психично здраве.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

     2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите си за кандидатстване лично в ОП „Паркинги и пазари” – сграда на Стоматологичен център в гр. Добрич, ул. “Димитър Петков“ № 4, ет.3, всеки работен ден от 09:00 часа до 16.00 часа.

 

Лица за контакти: Добромир Димитров, Диян Добрев

Телефони за контакти: 088 251 1201, 088 251 1209

 

4. Срок за подаване на документите: 05.03.2021 година.

 

5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

 

          След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 

          С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда на 8-часов работен ден, със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 

          Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността  в ОП „Паркинги и пазари”.

  

 

 

 

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
9.87° C предимно облачно
Нагоре