Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Организатор дейности" в ОП "Обреден дом"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 22.02.2021 г. в 10,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № РД-08-09/19.02.2021 г. на Директора на ОП Обреден дом град Добрич в състав:

Комисия в състав:

Председател: Георги Ковачев – Старши експерт в Община град Добрич

и членове

 1. Даниела  Николова – Главен счетоводител в ОП Обреден дом
 2. Магдалена Трошева – Обредник в ОП Обреден дом

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността ОРГАНИЗАТОР, ДЕЙНОСТИ  в ОП Обреден дом град Добрич.

Документи за участие са подадени от:

 

 1. Десислава Георгиева Лилова
 2. Катя Лазарова Атанасова
 3. Вероника Ганева Стаматова
 4. Павлина Вълчева Георгиева
 5. Ева Орлинова Харизанова
 6. Антоанета Златкова Стоянова
 7. Лидия Иванова Иванова
 8. Олга Стефанова Семерджиева- Недева
 9. Татяна Христова Иванова
 10. Росица Недкова Стоянова
 11. Галина Желева Ташева
 12. Росица Светлозарова Димова
 13. Станислава Любомирова Костова
 14. Златина Монева Русева
 15. Йорданка Пенева Пантелеева

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване:

 

 1. Десислава Георгиева Лилова
 2. Катя Лазарова Атанасова
 3. Вероника Ганева Стаматова
 4. Ева Орлинова Харизанова
 5. Антоанета Златкова Стоянова
 6. Росица Недкова Стоянова
 7. Галина Желева Ташева
 8. Росица Светлозарова Димова
 9. Златина Монева Русева

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да не допусне до втори етап от подбора – събеседване:

 

 1. Павлина Вълчева Георгиева – липса на изискуемо образование;
 2. Лидия Иванова Иванова – липса на изискуемо образование;
 3. Олга Стефанова Семерджиева- Недева – непълен комплект документи;
 4. Татяна Христова Иванова - липса на изискуемо образование;
 5. Станислава Любомирова Костова - липса на изискуемо образование;
 6. Йорданка Пенева Пантелеева - липса на изискуемо образование;

 

Допуснатите до втори етап кандидати  ще бъде уведомени за датата  и мястото на провеждането на събеседването. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
13.36° C разкъсана облачност
Нагоре