Окончателни резултати от събеседване за длъжността "счетоводител, оперативен"

Днес, 18.02.2021 г., Комисия, назначена със Заповед № 173/11.02.2021 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Емилия Кирилова – старши счетоводител в Дирекция „Хуманитарни дейности“ и членове:

1.Снежанка Атанасова – старши счетоводител в Дирекция „Бюджет и финанси“;    

2.Нели Желева - главен експерт „Кадрова политика“ в Дирекция „Хуманитарни дейности”;

3.Жанета Попова – счетоводител, оперативен във функция „Здравеопазване“,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността счетоводител, оперативен във функция „Здравеопазване“ в Община град Добрич

До събеседване за длъжността са допуснати:  

1.Лазаринка Димитрова Стоянова

2.Вера Николова Коларова

3.Минчо Мариянов Минчев

4.Жечка Илиева Василева

5.Беляна Методиева Желева

6.Тодор Иванов Милков

7.Валентин Живков Вълков

8.Дарина Кирилова Недялкова

9.Мая Димитрова Василева

10.Лиляна Георгиева Петкова

11.Недялка Стоилова Петкова

12.Маргарита Георгиева Георгиева

13.Мариета Георгиева Иванова

14.Лили Филева Георгиева

15.Живка Недева Желева

16.Таня Колева Николаева

17.Антоанета Златкова Стоянова

18.Ивелина Начева Александрова

19.Иван Димитров Коларов

20.Севдалина Михайлова Минова

21.Василка Блажева Илиева

22.Нина Трифонова Пеева

23.Мая Красимирова Димитрова

 

На събеседването не се явиха Вера Николова Коларова, Василка Блажева Илиева и Мая Красимирова Димитрова.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе шест предварително формулирани въпроса (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му.

Кандидатите се класират както следва:

1.Севдалина Михайлова Минова – 111 точки

2.Ивелина Начева Александрова – 109 точки

3.Мариета Георгиева Иванова – 90 точки

4.Беляна Методиева Желева – 88 точки

5.Тодор Иванов Милков – 82 точки

Иван Димитров Коларов – 82 точки

6.Лазаринка Димитрова Стоянова – 76 точки

Живка Недева Желева – 76 точки

7.Валентин Живков Вълков – 68 точки

8.Жечка Илиева Василеваточки

9.Мая Димитрова Василева – 50 точки

Лили Филева Георгиева – 50 точки

10.Дарина Кирилова Недялкова – 49 точки

11.Таня Колева Николаева – 45 точки

12.Минчо Мариянов Минчев – 38 точки

Маргарита Георгиева Георгиева – 38 точки

13.Нина Трифонова Пеева – 37 точки

14.Антоанета Златкова Стоянова – 34 точки

15.Недялка Стоилова Петкова – 33 точки

16.Лиляна Георгиева Петкова – 30 точки

 

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Севдалина Михайлова Минова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1, изпитателен срок, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги

29.11.2022

На 04.01.2023 г. приключват дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, по който към момента подкрепа в домашна среда получават над 235 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания....

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги
ВИЖ ДОБРИЧ
4.6° C облачно
Нагоре