Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Организатор дейности" в Общинско предприятие "Обреден дом"

П Р О Т О К О Л

Днес, 24.02.2021г. Комисия, назначена със Заповед № РД-08-10/22.02.2021г. на Директора на ОП Обреден дом град Добрич в състав:

Председател: Костадинка Ангелова – Организатор дейности в ОП Обреден дом

и членове:

1. Георги Ковачев – Старши експерт в Община град Добрич

2. Даниела  Николова – Главен счетоводител в ОП Обреден дом

проведе събеседване с кандидатите за длъжността ОРГАНИЗАТОР, ДЕЙНОСТИ в ОП Обреден дом град Добрич.

До събеседване за длъжността са допуснати:

 1. Десислава Георгиева Лилова
 2. Катя Лазарова Атанасова
 3. Вероника Ганева Стаматова
 4. Ева Орлинова Харизанова
 5. Антоанета Златкова Стоянова
 6. Росица Недкова Стоянова
 7. Галина Желева Ташева
 8. Росица Светлозарова Димова
 9. Златина Монева Русева

 По предварително уточнен  график на събеседването  се явиха:

 1. Десислава Георгиева Лилова
 2. Вероника Ганева Стаматова
 3. Ева Орлинова Харизанова
 4. Антоанета Златкова Стоянова
 5. Росица Недкова Стоянова
 6. Галина Желева Ташева
 7. Росица Светлозарова Димова
 8. Златина Монева Русева

 На събеседването не се яви  Катя Лазарова Атанасова.

Комисията оцени качествата на явилите се кандидати въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите). Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола). Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

 1. Десислава Георгиева Лилова – 72 точки
 2. Росица Светлозарова Димова – 36 точки
 3. Вероника Ганева Стаматова – 34 точки
 4. Ева Орлинова Харизанова – 32 точки
 5. Росица Недкова Стоянова -32 точки
 6. Галина Желева Ташева – 30 точки
 7. Златина Монева Русева – 30 точки
 8. Антоанета Златкова Стоянова – 21 точки

 

            Комисията предлага на Директора на ОП Обреден дом гр. Добрич да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Десислава Георгиева Лилова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg.

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
16.46° C ясно небе
Нагоре