Обява за конкурс за ръководители на нови клубни форми към МЦД

Описание на длъжността:

 1. РЪКОВОДИТЕЛ НА КОМИКС КЛУБ

Ръководителят на Клуб „Комикс“ ще развива творческия потенциал в младите хора, ще насърчава личностното и социалното им развитие, чрез привлекателния за тях жанр в изобразителното изкуство – комикса. Ще запознае участниците с цялостният процес по създаване на разказ в картини,ще ги провокира да се превърнат в автори и ще работи за надграждане на индивидуалните заложби на всеки от тях. Ръководителят ще работи за натрупване напознания и умения, които ще обогатят образното мислене, ще насърчат интересът към четенето, ще подобрят устойчивосттана вниманието на участниците.

 1. РЪКОВОДИТЕЛ НА КЛУБ ПО ЙОГА

Ръководителят на Клуб по йога ще работи с млади хора за достигане на по-добър контрол на сетивата, ума и физическото им тяло.

Целта на работата с участниците е да усвоят, чрез техниките на йога, как да постигат състояние на спокойствие и отдих, което в последствие ще подобри нивото им на концентрация. Ще доведе до осъзнати решения и правилен избор насочен към здравословния начин на живот. С работата си ще допринесе за активната превенция от заболявания на опорно двигателния апарат, укрепване на торса и подобряване на издръжливостта.

Всеки ръководител ще бъде назначен на трудов договор на непълно работно време.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Завършена образователна степен бакалавър/магистър;
 • Документ за придобита професионална квалификация по вид спорт/ вид изкуства, съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение;
 • Професионален опит минимум 3 години свързан с работа с млади хора е предимство.

Начин на извършване на подбора:

 1. Проверка на документите.
 2. Интервю.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили  всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

Документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец;
 • Автобиография по образец;
 • Декларация по образец;
 • Копие на документ за самоличност;
 • Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
 • Копие на документ/и, удостоверяващ професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);
 • Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени курсове, които се отнасят към позицията, за която кандидатствате, доказващи придобити умения и натрупан опит; 
 • Актуална снимка.

Място и срок за подаване на документи:

 • Деловодство на Община град Добрич, ул. „България” 12, гр. Добрич;
 • Комплектът с документи трябва да бъде в запечатан плик;
 • На плика трябва да е изписана следната информация:

Дирекция „Икономическо развитие и Европейски фондове”, ул. „България” 12, гр. Добрич

Име, адрес и телефон на кандидата

за участие в конкурс за Ръководител на клубна форма

НЕ ОТВАРЯЙ!

 • Срокът за подаване на документи е 05.03.2021 г.;
 • Датата и часът за провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на Община град Добрич www.dobrich.bg.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
25.77° C предимно ясно
Нагоре