Обява за свободно работно място за длъжността "работник зоопарк" в ЦЗПЖ

ОП „ Център за защита на природата и животните“ град Добрич обявява свободно работно място  за длъжността Работник зоопарк в дейност Център за защита на природата и животните

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1.  Област на дейност:  Зоопарк;

1.2. Цел на длъжността: Поддържане хигиена в двора на зоопарка; Почистване, поддържане и ремонти на материалната база и техника в зоопарка.

1.3.  Изисквана минимална степен за завършено образование: средно;

1.4.  Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието –  общообразователна;

1.5.  Години професионален опит: 2 ( две) години трудов стаж;

1.6. Допълнителни изисквания: Работа с ел. инструменти и ел. поддръжка, работа по „В и К“, дърводелски услуги и работа с дърво.  

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП „ Център за защита на природата и животните”, ул. “ Никола Петков“ № 15, всеки делничен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16.00 часа.

Лице за контакти:

Офис на Директор ЦЗПЖ, телефон за контакти: 058 602 850

4. Срок за подаване на документите:  19.03.2021 година.

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен постоянен трудов договор на основание чл. 67, ал.1, т.1, във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда на осемчасов работен ден, със срок на изпитване 6 месеца.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността  в ОП „ Център за защита на природата и животните”.

 

Публикувана на 9.3. 2021 г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
27.98° C предимно облачно
Нагоре