Допуснати до събеседване за длъжността "домакин" в ОП "Паркинги и пазари"

Днес, 09.03.2021 г. в 10,30 часа, комисия, назначена със Заповед № 235 / 23.02.2021 г. на Кмета на Община град Добрич, в състав:

Председател: инж. Георги Георгиев –  Директор на ОП „Паркинги и пазари”

и членове:

1. Добромир Димитров – Ръководител, звено в ОП „Паркинги и пазари”

2. Десислава Стойчева  –  Главен счетоводител в ОП „Паркинги и пазари”,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „Домакин” в ОП „Паркинги и пазари” град Добрич.

Документи за участие са подадени от:

Росица Стефанова Милева – Рангелова

Галина Желева Ташева

Александър Дечков Сандев

Иван Георгиев Иванов

Йорданка Пенева Пантелеева

Даринка Атанасова Георгиева

Геновева Василева Лазарова

Христина Иванова Маринова

Мая Димитрова Василева

Белчо Начев Пенев

Валя Колева Славова

Десислава Атанасова Димитрова

Невелина Иванова Димова

Галина Георгиева Петкова

Станка Пенева Петрова

Зоя Димитрова Хлебарова

Веселин Иванов Мутафов

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора  - събеседване, следните кандидати:

Галина Желева Ташева

Иван Георгиев Иванов

Йорданка Пенева Пантелеева

Даринка Атанасова Георгиева

Геновева Василева Лазарова

Мая Димитрова Василева

Валя Колева Славова

Десислава Атанасова Димитрова

Невелина Иванова Димова

Зоя Димитрова Хлебарова

Веселин Иванов Мутафов

 

Комисията реши да не допусне до събеседване:

Росица Стефанова Милева–Рангелова – т.к. не отговаря на изискването за 5 години опит, съобразно придобитото образование;

Александър Дечков Сандев – т.к. не отговаря на изискването за 5 години опит, съобразно придобитото образование;

Христина Иванова Маринова – т.к. не отговаря на изискването за 5 години опит, съобразно придобитото образование;

Белчо Начев Пенев – т.к. не отговаря на изискването за 5 години опит, съобразно придобитото образование;

Галина Георгиева Петкова – т.к. не отговаря на изискването за 5 години опит, съобразно придобитото образование;

Станка Пенева Петрова – т.к. представеният документ за образование не отговаря на изискванията.

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 11.03.2021 г. (четвъртък) по график, в административната сграда на ОП „Паркинги и пазари” – на адрес: гр. Добрич, пл. „Македония” № 14, в кабинета на Директора на ОП „Паркинги и пазари”.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
4.51° C облачно
Нагоре