Окончателни резултати от събеседване за касиер, паркинг" в Звено "Контрол СИНЯ ЗОНА"

Днес, 10.03.2021 г., комисия, назначена със Заповед № 234 / 23.02.2021 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: инж. Георги Георгиев  –  Директор на ОП „Паркинги и пазари”

и членове:

1. Добромир Димитров – Ръководител, звено в ОП „Паркинги и пазари”

2. Диян Добрев  –  Отчетник в ОП „Паркинги и пазари”,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „Касиер, паркинг” в Звено „Контрол СИНЯ ЗОНА“ при ОП „Паркинги и пазари” град Добрич.

До събеседване за длъжността са допуснати:

Красимир Борисов Цветков

Жечо Димов Желязков

Илияна Стефанова Милева

Димитър Колев Колев

Венета Стоянова Генова

Димо Денев Тодоров

Пламен Митев Колев

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират както следва:

Илияна Стефанова Милева – 75 точки

Венета Стоянова Генова – 74 точки

Димитър Колев Колев – 64 точки

Красимир Борисов Цветков – 56 точки

Димо Денев Тодоров – 32 точки

Пламен Митев Колев – не се яви на събеседването

Жечо Димов Желязков – не се яви на събеседването

Комисията предлага на Директора на ОП „Паркинги и пазари” град Добрич, да сключи трудови договори с класираните на първо и второ място участници.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Ремонтни дейности на 23 май

20.05.2022

Община Добрич информира гражданите, че продължават ремонтните дейности по изкърпване на уличната мрежа в района около храм „Света Троица“. На 23 май продължава изкърпването по улица „Христо Ботев“ в участъка...

Ремонтни дейности на 23 май
ВИЖ ДОБРИЧ
13.43° C разкъсана облачност
Нагоре